Veikla ir užimtumas

Klaipėdos turizmo mokyklos Viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklą reglamentuoja Veiklos aprašas. Pagrindinis Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti kompetencijas ir kvalifikacijas, užtikrinti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį mokinių ugdymą ir ugdymąsi. Centro veikla yra siekiama ugdyti gebėjimus, padedančius mokiniams prisitaikyti prie besikeičiančių Lietuvos ekonominių, socialinių, technologinių sąlygų bei sugebėti konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

SPMC vykdoma ši veikla:

  • mokinių praktinis mokymas;
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktika;
  • suaugusiųjų profesinis mokymas pagal modulines profesinio mokymo programas ir neformaliojo mokymo programas;
  • mokinių profesinio meistriškumo konkursai;
  • SPMC veikiančios mokomosios kavinės ir restorano lankytojų aptarnavimas;
  • technologijų pamokos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
  • profesinio orientavimo, veiklinimo užsiėmimų organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
  • susitikimai, seminarai ir renginiai su darbdaviais, socialiniais partneriais.

Viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centre mokiniai įgyja puikius praktinius įgūdžius, kurie įgalina konkuruoti realioje darbo rinkoje. Besimokantieji centre turi galimybę dirbti su naujausia technika ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie būtini profesinei karjerai. Centre vykdoma veikla didina profesinio mokymo patrauklumą, stiprina bendradarbiavimą su darbdaviais.