Mokyklos taryba (Kolegialus valdymo organas)

Tarybos sudėtis:

  • Karolina Petkevičė – UAB „Vertainė“ viešbučio „National hotel“ direktorė;
  • Putinas Bielskis – UAB „Krantas Travel“ direktorius;
  • Audronė Gudonytė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Nerijus Grublys – UAB „Aramejas“ restorano „Pepper Grey“ gamybos vadovas;
  • Sonata Makarevičienė – Klaipėdos turizmo mokyklos mokymo dalies administratorė;
  • Aras Mileška – Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas;
  • Eglė Tutlienė – Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytoja;
  • Saulius Ružinskas – UAB „Baltic Bike Travel“ direktorius;
  • Auksė Vasiliauskaitė – Klaipėdos turizmo mokyklos F20 gr. mokinė.