Mokyklos taryba (Kolegialus valdymo organas)

Tarybos sudėtis:

  • Karolina Petkevičė – UAB „Vertainė“ viešbučio „National hotel“ direktorė;
  • Audronė Gudonytė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Nerijus Grublys – UAB „Aramejas“ restorano „Pepper Grey“ gamybos vadovas;
  • Sonata Makarevičienė – Klaipėdos turizmo mokyklos mokymo dalies administratorė;
  • Aras Mileška – Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas;
  • Eglė Tutlienė – Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytoja;
  • Ingrida Pociūtė – UAB „Ingrida Tours” direktorė;
  • Saulius Ružinskas – UAB „Baltic Bike Travel“ direktorius;
  • Deimantė Mažeikaitė – Klaipėdos turizmo mokyklos PB22 gr. mokinė

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2023-04-28

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2023-03-28

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2023-01-30

Mokyklos tarybos 2022 metų veiklos ataskaita

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2022-10-26

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2022-04-28

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2022-02-28

Mokyklos tarybos 2021 metų veiklos ataskaita

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2021-10-21

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2021-04-29

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2021-02-26