Sveikata

Visuomenės sveikatos specialistė Snieguolė Daukintienė

Kontaktai:

El.p.: turizmo@sveikatosbiuras.lt

Darbo laikas:
IV – 8.00 – 18.00
V –11.00 – 16.18 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val. 

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Vykdo mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną, saugą bei stiprinimą;
 • Renka mokinių profilaktinių patikrinimų ir sergamumo duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia ataskaitas Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui;
 • Vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos pedagogams, tėvams ir vadovui;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo Įstaigoje metu bei analizuoja nelaimingo atsitikimo priežastis ir teikia informaciją Įstaigos vadovui ir Biuro direktoriui;
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
 • Epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą bei pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui vieną kartą per ketvirtį;
 • Organizuoja paskaitas, užsiėmimus, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams ir darbuotojams vaikų sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Teikia siūlymus Įstaigos ir Biuro vadovams dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;
 • Neskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų sveikatos būklę tretiems asmenims;
 •  Rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • Vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo, skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

Tvarkos:

Klaipėdos turizmo mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka.

Pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarka

Klaipėdos turizmo mokyklos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių sveikatos rodikliai:

Profilaktinių duomenų analizė 2019 – 2020

Profilaktinių duomenų analizė 2020 – 2021

Programos:
Ankstyvosios intervencijos programa

AKTUALI INFORMACIJA
Vaiko medicininės pažymos peržiūros kodo sukūrimas

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Sveikatos specialistai informuoja, kad virusai arti mūsų!

Svarbi informacija

Šiomis dienomis daugiau klausimų, nei atsakymų, o nerimo – daugiau nei pasitikėjimo. Būtent dėl to sukūrėme filmuką, kad atvirai ir nuosekliai prodytume Jums, kas yra tie epidemiologiniai tyrimai ir kokių reikalavimų reikėtų laikytis, jei tektų sužinoti, kad jūsų covid-19 testas teigiamas. Tai yra ypač svarbu, siekiant sustabdyti viruso plitimo grandinę!

Dažniausiai užduodami klausimai apie koronavirusinę infekciją

Filmukas apie tai

Ką turėčiau žinoti apie vakcinaciją? 

Ką dar turėčiau žinoti apie vakcinaciją? 

Akių būklės gerinimui nuotolinio mokymosi metu

Sveikatos apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su SMLPC specialistais parengė filmuką, skirtą  akių mankštai. Filmuke parodyti pratimai tinka ir suaugusiems, ir vaikams, svarbu juos daryti po 1 val. sėdėjimo prie kompiuterio arba po kiekvienos pamokos.