Istorija

mokyklos

Mokykla įkurta 1961 m. ir iki pat šių dienų ruošia prekybos ir maitinimo įmonių aptarnavimo specialistus, o nuo 1995 metų – darbuotojus viešbučiams ir turizmui. Užsimezgus draugystei su Austrijos Zalcburgo žemės mokyklų taryba, mokykla nuo 1994 m. pavadinta turizmo mokykla. Remiantis Austrijos specialistų rekomendacijomis, analizuojant jų patirtį ir visa tai pritaikant Lietuvos sąlygomis mokykloje buvo pradėtos naujos mokymo programos.

Nuo 1998 metų sėkmingai dirbame Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos projektuose. Darbas projektuose, austrų parama sudarė prielaidas mokyklos pertvarkai, sparčiai mokymo kokybės kaitai.

Mokykloje sudarytos geros sąlygos mokinių teoriniam ir praktiniam mokymui. Praktinis mokymas organizuojamas mokyklos Viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centre esančiose restorano ir kavinės virtuvėse, konditerijos cechuose, cukrainėje ir parduotuvėje. Be to, mokiniai mokosi miesto parduotuvėse, maitinimo įmonėse, konditeriniuose cechuose, viešbučiuose, kelionių agentūrose.

Teorinio mokymo kabinetai aprūpinti kompiuterine technika ir programomis bei mokymo (-si) priemonėmis.

Mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa, o nuo 2006 m. gruodžio 12 d. įkurtas gimnazijos skyrius. Mokykloje dirba 37 profesijos mokytojų, 29 bendrojo lavinimo dalykų mokytojų,  20  proc. mokytojų sudaro mokyklos ugdytiniai, kurie po mokyklos baigimo baigė aukštąsias mokyklas.

Mokyklos direktore 1968-2009 metais dirbo Milda Višomirskienė. Nuo 2009 metų mokyklai vadovauja direktorius Audrius Kurlavičius.