APSKAITININKAS

APIE PROFESIJĄ

Apskaitininkas  tvarko buhalterinę apskaitą, turto dokumentus, registruoja juos apskaitoje, tvarko įsipareigojimų dokumentus, formuoja bei apskaito pajamų ir sąnaudų duomenis.

Apskaitininkui svarbios šios asmeninės savybės: tvarkingumas, punktualumas, pareigingumas, sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, lankstumas, imlumas.

Mokiniai, įgiję apskaitininko kvalifikaciją, galės tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas universitetuose ir kolegijose.

MOKYMOSI PROGRAMOS TRUKMĖ

  • Baigus 10 klasių: mokymosi trukmė 2,3 m., įgyjama apskaitininko kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas;
  • Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 9 mėnesiai, įgyjama apskaitininko kvalifikacija;
  • Tęstinio profesinio mokymo trukmė 7 mėnesiai, įgyjama apskaitininko kvalifikacija.

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

  • Vidurinio ugdymo programos dalykai (baigusiems 10 klasių);
  • Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos moduliai.

BAIGUS MOKSLUS, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI GALĖS:

  • dirbti buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitininko darbą apskaitos paslaugas teikiančiose valstybinėse ir privačiose įmonėse įstaigose, bankuose;
  • steigti individualią įmonę;
  • tęsti mokslus universitete ar kolegijoje.

Programos valstybinis kodas: P42041101, P43041101, T43041102
Kvalifikacijos pavadinimas: Apskaitininkas
Švietimo sritis: Verslas ir administravimas
Kvalifikacijos lygis: IV

Priėmimas per profesinis.lamabpo.lt/

Daugiau informacijos apie apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.