FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS

APIE PROFESIJĄ

Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.

Mokiniai, įgiję finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas universitetuose ir kolegijose

MOKYMOSI PROGRAMOS TRUKMĖ

 • Baigus 10 klasių:  mokymosi trukmė 2 metai ir 7 mėnesiai, įgyjama finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas;
 • Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 1,5 metų, įgyjama finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija;
 • Tęstinio profesinio mokymo trukmė 9 mėnesiai, įgyjama finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija.

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

 • Vidurinio ugdymo programos dalykai (baigusiems 10 klasių);
 • Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos moduliai.

BAIGUS MOKSLUS, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI GALĖS:

 • dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose;
 • dirbti draudimo įstaigose;
 • dirbti kredito unijose;
 • dirbti verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose;
 • dirbti valstybinėse mokesčių inspekcijose;
 • dirbti biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose;

Programos valstybinis kodas: P42041201, P43041201, T43041202
Suteikiama kvalifikacija: Finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV

Priėmimas per profesinis.lamabpo.lt/

Daugiau informacijos apie finansinių paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.