FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS

APIE PROFESIJĄ

Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.

Mokiniai, įgiję finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas tęsiant mokslus universitetuose ir kolegijose.

PRIĖMIMAS

Baigus 10 klasių:  mokymosi trukmė 2 metai ir 7 mėnesiai, įgyjama finansinių paslaugų teikėjo specialybė ir vidurinis išsilavinimas;
Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 1,5 metų, įgyjama finansinių paslaugų teikėjo specialybė.

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

 • Bendrojo lavinimo dalykai pagal vidurinės mokyklos programą (baigusiems 10 klasių);
 • Specialybės moduliai.

BAIGUS MOKSLUS, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI GALI DIRBTI:

 • finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose;
 • draudimo įstaigose;
 • kredito unijose;
 • verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose;
 • valstybinėse mokesčių inspekcijose;
 • biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose;
 • arba tęsti mokslus universitete ar kolegijoje.

Programos valstybinis kodas: P42041201, P43041201, T43041202
Suteikiama kvalifikacija: Finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė:

 • baigus 10 klasių – 2 metai ir 7 mėnesiai;
 • baigus 12 klasių – 1,5 metų.

Daugiau informacijos apie finansinių paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Priėmimas nuo 2020 m. gegužės 20 d. per www.lamabpo.lt