Finansinių paslaugų teikėjas

Kaip finansinių paslaugų teikėjas gali padėti klientui?

 • Jie bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas.
 • Jie moko, šviečia, konsultuoja finansinių paslaugų vartotojus.
 • Jie sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, kitas bankines ir finansines operacijas.
 • Jie dirba kompiuterinėmis programomis. Taisyklingai kalba bei rašo. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.

PRIIMAMI

 • baigusieji 10 klasių, mokymosi trukmė 2,5 metų, suteikiant specialybę ir vidurinį išsilavinimą;
 • baigusieji 12 klasių, mokymosi trukmė 1 metai.

KVALIFIKACIJA SUTEIKIA GALIMYBĘ DIRBTI:

 • finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose,
 • draudimo įstaigose,
 • kredito unijose,
 • verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose,
 • valstybinėse mokesčių inspekcijose,
 • biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Susiję straipsniai