Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

 • IMG_8152 (1)
 • IMG_4736
 • 20170309_135840
 • 20170309_144500
 • 20170926_124937_resized
 • 20170926_125210_resized
 • 20170927_134024_resized
 • 20171002_125731_resized
 • 23660133_10214705064559474_1434119277_o

Programos valstybinis kodas: M43041201, M44041202
Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Programos trukmė:1 metai (po 10 kl. – 2 m. 3 mėn.)
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis

Reikalavimai asmens pasirengimui mokytis: asmenims, siekiantiems įgyti kvalifikaciją:

 • įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
 • įgytas vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis: Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą finansinių paslaugų teikėją, gebantį vertinti kliento poreikius ir parduoti finansines paslaugas klientui (geba lyginti paslaugas ir informuoti klientą apie jų privalumus). Finansinių paslaugų teikėjas išmano kitus banko ir finansų įstaigų produktus, prireikus pasiūlo klientams kreiptis į konkrečius specialistus.
Finansinių paslaugų teikėjo tikslas aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktais.

Būsimo darbo specifika: finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti finansinių paslaugų teikėju. Finansinių paslaugų teikėjai tiesiogiai bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas. Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.
Įgiję finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių,viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.