Darbuotojams

Erasmus+ akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052255

Erasmus+ akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135890

Erasmus+ programos mobilumo projektas „Sėkmės link“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141391

Informacija apie vykdomą atranką skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/ ar skelbimų lentoje bei pateikiama kitomis darbuotojų informavimo priemonėmis.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje projektų vadovei (26 kab.) turėtų pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą

Anketą

Atrankoje dalyvavę pretendentai apie atrankos rezultatus yra informuojami asmeniškai.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projektų vadovę 26 kab. arba el. p. projects@ktm.lt.