Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Ingrida Petrauskienė

El. paštas – ingrida.petrauskiene@ktm.lt

Telefonas – 8 46 34 10 83, 8 607 814 29

14 kabinetas

Socialinio pedagogo veiklos  tikslas – vaiko  gerovė,  siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Jei turėsi klausimų, padėsiu tau ieškoti atsakymų.

Mokiniai visada gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:

 • turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos nelankymo sunkumų;
 • patiri fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • netinkamai elgiesi, rūkai, vartoji alkoholį ar psichotropines medžiagas;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti mokyklos veikloje.

VISUOMET ESATE LAUKIAMI TIESIOG PABŪTI

Socialinis pedagogas dirba su tėvais ar globėjais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Darbo laikas

Savaitės dienos Tiesioginis darbas  mokykloje Pietūs Netiesioginis darbas
Pirmadienis 8.00 – 13.00 11.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Antradienis 8.00 – 13.00 11.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Trečiadienis 10.00 – 15.00 11.00 – 11.30 15.00 – 17.00
Ketvirtadienis 8.00 – 13.00 11.00 – 11.30 13.00 – 15.00
Penktadienis 8.00 – 13.00 11.00 – 11.30 13.00 – 15.30

Netiesioginis darbas skirtas dokumentų tvarkymui, mokinių lankymui namuose, bendrabutyje, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas už mokyklos ribų.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas);
 • prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas;
 • pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas;
 • bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos;
 • komandinis darbas ;
 • šviečiamoji veikla;
 • atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.