Vizija ir Misija

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla nuosekliai dirba įvertindama sparčius visuomenės ir technologijų pokyčius, siekia naujų mokymo programų kūrimo, mokymo bazės pertvarkos, kad užtikrintų šiuolaikišką mokinio rengimą darbui. Tuo tikslu mokykla dalyvaudama Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose numato sukurti viešbučių ir restoranų praktinio mokymo centrą. Sukūrus centrą, bus panaikintas atotrūkis tarp darbo rinkoje naudojamų technologijų ir mokyklos praktiniame mokyme naudojamų technologijų. Bus pradėtas mokymas moduliniu principu.

MOKYKLOS MISIJA

Mokykla teikia vidurinį ir profesinį išsilavinimą pagal mokymo programą pirmai kvalifikacijai įsigyti, Klaipėdos krašto ir visos Lietuvos mokiniams. Mokykla siekia ugdyti mokinių intelektą, brandinti pilietiškumą, nuostatą įsijungti į savo krašto kultūrinę, visuomeninę bei politinę veiklą.Mokykla nuosekliai siekia ugdymo kokybės, kad mokyklos ugdytiniai lengvai įsitvirtintų darbo rinkoje. Pastovus dėmesys specialybių naujų technologijų mokymui bei ugdytinių pasiruošimui realizuoti save informacinių technologijų bei žinių visuomenėje.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokymasis ir nuolatinis tobulėjimas – naujovių priėmimas, nuolatinis žinių atnaujinimas, pažangiausių idėjų panaudojimas;
Pagarba žmogui – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;
Pareigingumas ir stropumas – atsakingas požiūris į darbą, kruopštus ir tikslus užduočių atlikimas.

MOKYKLOS HIMNAS

Kai ryto saulutė pakyla,
Apšviečia turizmo mokyklą.
Spindulėliai akis jos dabina
Ir kviečia skambutis į klases.
Tai mūsų tvirtovė galinga
– Joje mes lyg metų žymekliai.
Ateinam jauni ir atkaklūs,
Ištroškę pasiekti daugiau.
Prabėga čia linksmos minutės
Naujai surasti vėl keliai.
Ko ieškojai, tikėjais ir laukei,
Galbūt sutikai tiktai čia.
Išėję iš čia mes atminsim
Išdidžia ir baltą mokyklą
Ji primins apie juoką, jaunystę
Ir kelią, sumintą į ją.

Muzika mokytojo R. Šlepo
Žodžiai mokinės A. Anužytės