Vizija ir Misija

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla, turėdama šiuolaikinę infrastruktūrą, atliepdama regionų ir vietos ekonomikos plėtotės poreikius ir strategijas, kokybiškai įgyvendina paslaugų asmenims bei verslo ir administravimo sričių mokymo programas.

MOKYKLOS MISIJA

Mokykla teikia pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą pagal mokymo programą pirmai kvalifikacijai įsigyti bei tęstinį mokymą Klaipėdos regiono ir visos Lietuvos mokiniams. Čia rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys lanksčiai prisitaikyti kintančiose situacijose, turintys paklausias darbo rinkoje kompetencijas.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokymasis ir nuolatinis tobulėjimas – naujovių priėmimas, nuolatinis žinių atnaujinimas, pažangiausių idėjų panaudojimas;
Pagarba žmogui – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;
Pareigingumas ir stropumas – atsakingas požiūris į darbą, kruopštus ir tikslus užduočių atlikimas.

MOKYKLOS HIMNAS

Kai ryto saulutė pakyla,
Apšviečia turizmo mokyklą.
Spindulėliai akis jos dabina
Ir kviečia skambutis į klases.
Tai mūsų tvirtovė galinga
– Joje mes lyg metų žymekliai.
Ateinam jauni ir atkaklūs,
Ištroškę pasiekti daugiau.
Prabėga čia linksmos minutės
Naujai surasti vėl keliai.
Ko ieškojai, tikėjais ir laukei,
Galbūt sutikai tiktai čia.
Išėję iš čia mes atminsim
Išdidžia ir baltą mokyklą
Ji primins apie juoką, jaunystę
Ir kelią, sumintą į ją.

Muzika mokytojo R. Šlepo
Žodžiai mokinės A. Anužytės