Laisvos darbo vietos

Konkursas vystymo skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas;
  • ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;

Darbo krūvis: — 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo pobūdis – planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, derinti ją su kitais mokyklos padaliniais; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos planus ir strategijas; rūpinti mokyklos rinkodara ir kt.

Daugiau informacijos čia.

Darbo užmokestis: nuo 1785,40 Eur iki 3035,18 Eur (neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo darbo stažo.

Dokumentai pateikiami per Valstybės Tarnybos Departamento sistemą.

Internetinis adresas: http://portalas.vtd.lt/

 

Klaipėdos turizmo mokyklai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingi šie mokytojai dalykininkai:

  1. Matematikos;

  2. Lietuvių kalbos ir literatūros;

  3. Istorijos.

Reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas;
  • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis;

Darbo krūvis — 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo pobūdis – darbas su 9-12 klasių mokiniais.

Darbo užmokestis – nuo 1782 Eur iki 2070 Eur (neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei įgytos pedagoginės kvalifikacijos.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt

 

Specialusis pedagogas

Reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas;
  • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis;

Darbo krūvis — 1 etatas (30 val. per savaitę).

Darbo pobūdis: specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas mokiniams. Mokinių intelektinių, fizinių, socialinių ir emocinių gebėjimų ir jų ribų vertinimas.

Darbo užmokestis: nuo 1782 Eur iki 2070 Eur (neatskaičius mokesčių)  priklausomai nuo darbo stažo bei įgytos kvalifikacijos.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt

 

Psichologas

Reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas;
  • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis;

Darbo krūvis — 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo pobūdis: teikti psichologinę pagalbą mokiniams, mokytojams ir tėvams, spręsti įvairias problemas. Organizuoti ir vykdyti individualias ir grupines konsultacijas mokiniams. Vystyti ir įgyvendinti prevencines programas, skirtas skatinti emocinę sveikatą ir gerovę mokyklos bendruomenėje. Bendradarbiauti su mokyklos administracija, tėvais ir kitais specialistais. Dalyvauti mokyklos renginiuose ir projektuose, kurių tikslas yra skatinti sveikatą ir gerovę.

Darbo užmokestis: nuo 1660 Eur iki 2070 Eur (neatskaičius mokesčių)  priklausomai nuo darbo stažo bei įgytos kvalifikacijos.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt

 

Viešųjų ryšių specialistas

Reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas;
  • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis;

Darbo krūvis: — 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo pobūdis: kurti mokyklos internetinės svetainės turinį ir administruoti jos valdymo sistemą; kurti ir prižiūrėti mokyklos socialinių tinklų turinį; kurti reklamines vizualizacijas ir jas publikuoti; formuoti mokyklos įvaizdį viešojoje erdvėje; fiksuoti, kaupti ir sisteminti vaizdinę mokyklos renginių medžiagą.

Darbo užmokestis: nuo 1200 Eur iki 2000 Eur (neatskaičius mokesčių)  priklausomai nuo darbo stažo.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt