Laisvos darbo vietos

Kviečiame į savo komandą

Informacinių technologijų specialistą, atsakingą už mokyklos rinkodarą, 1 etatas, neterminuota darbo sutartis.
Pareigybės lygis – B, specialistai.

Darbo užmokestis: nuo 1150 Eur iki 1350 Eur, priklausomai nuo profesinio darbo patirties

Specialūs reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. kurti mokyklos internetinės svetainės turinį ir administruoti jos valdymo sistemą;
  2. kurti ir prižiūrėti mokyklos socialinių tinklų turinį;
  3. kurti reklamines vizualizacijas ir jas publikuoti;
  4. formuoti mokyklos įvaizdį viešojoje erdvėje;
  5. fiksuoti, kaupti ir sisteminti vaizdinę mokyklos renginių medžiagą;
  6. teikti kompiuterinių informacinių sistemų taikymo metodinę pagalbą darbuotojams.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 860263941

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu mokykla@ktm.lt

___________________________