Laisvos darbo vietos

Vystymo skyriaus vedėjas

Darbo funkcijos:

 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos planus ir strategijas.
 • Rūpintis mokyklos rinkodara.
 • Bendradarbiauti su mokyklos socialiniais partneriais įgyvendinant sutartyse numatytas nuostatas ar plėtojant dalykinius ryšius, dalyvauti naujų partnerių paieškoje.
 • Dalyvauti rengiant, administruojant ir įgyvendinant renginius, projektus, susijusius su mokymo programų plėtra ir rengiamų specialistų profesine kvalifikacija, mokyklos infrastruktūros tobulinimu, bendruomenės narių stažuotėmis.
 • Dalyvauti organizuojant mokyklos svečių priėmimus, suinteresuotų grupių ar pavienių asmenų pažintinius, patyriminius vizitus, veiklinimo užsiėmimus mokykloje.
 • Rengti ir teikti informaciją apie mokyklos veiklą visuomenei, socialiniams partneriams, užtikrina naujienų srautą interneto svetainėje, siekti gerinti mokyklos įvaizdį.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • darbo patirtis nuo 3 metų;
 • anglų kalbos žinios (C1 lygio);
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • raštvedybos žinios.

Atlyginimas nuo 1400€ iki 1900€, neatskaičius mokesčių.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt

Projektų vadovas

Darbo funkcijos:

 • Inicijuoti, rengti, koordinuoti, dalyvauti rengiant mokyklos meninius, edukacinius, pažintinius renginius, programas ir projektus.
 • Bendrauti su paramą teikiančiomis, administruojančiomis, kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis.
 • Inicijuoti, palaikyti ryšius su partnerių institucijomis.
 • Organizuoti projekto darbo grupės darbą.
 • Rūpintis projekto dalyvių parengimu, kelionės organizavimu, draudimu, informavimu, pagalbos teikimu.
 • Lydėti projekto dalyvius į priimančias organizacijas.
 • Planuoti laiko ir išteklių naudojimą tikslui pasiekti, koordinuoti bendrą projektų įgyvendinimo eigą, užtikrinti rezultatų pasiekiamumą, vykdyti kitą veiklą, susijusią su projektų sėkmingu įgyvendinimu.
 • Planuojant ir įgyvendinant projektų veiklas vadovautis programose nustatytomis prioritetinėmis kryptimis ir jas populiarinti.
 • Prižiūrėti projektų įgyvendinimą bei lėšų naudojimo tinkamumą, inicijuoti būtinus pakeitimus.
 • Vertinti galimas projektų įgyvendinimo rizikas ir imtis jų valdymo priemonių.
 • Vertinti pasiektus projektų veiklos rezultatus, atsiskaityti už veiklų vykdymą ir rodiklių pasiekimą, organizuoti galutinės įgyvendinimo ataskaitos teikimą.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • projektų valdymo patirtis;
 • darbo patirtis nuo 2 metų;
 • anglų kalbos žinios (C1 lygio);
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • raštvedybos žinios.

Atlyginimas nuo 1200€ iki 1800€, neatskaičius mokesčių.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus

profesijos mokytojas

Darbo funkcijos:

 • mokymo programos modulių dėstymas mokiniams.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • raštvedybos žinios.

Privalumai darbuotojui:

 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • duomenų apsaugos išmanymas;
 • pedagoginis išsilavinimas.

Darbo grafikas — 36 val. per savaitę (20-24 kontaktinės valandos).

Atlyginimas nuo 1200€ iki 1600€, neatskaičius mokesčių.

Neterminuota darbo sutartis.

CV siųsti el. paštu: mokykla@ktm.lt