Laisvos darbo vietos

Kviečiame į savo komandą

Informacinių technologijų specialistą, atsakingą už mokyklos rinkodarą, 1 etatas, neterminuota darbo sutartis.
Pareigybės lygis – B, specialistai.

Darbo užmokestis: nuo 1150 Eur iki 1350 Eur, priklausomai nuo profesinio darbo patirties

Specialūs reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. kurti mokyklos internetinės svetainės turinį ir administruoti jos valdymo sistemą;
 2. kurti ir prižiūrėti mokyklos socialinių tinklų turinį;
 3. kurti reklamines vizualizacijas ir jas publikuoti;
 4. formuoti mokyklos įvaizdį viešojoje erdvėje;
 5. fiksuoti, kaupti ir sisteminti vaizdinę mokyklos renginių medžiagą;
 6. teikti kompiuterinių informacinių sistemų taikymo metodinę pagalbą darbuotojams.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 860263941

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu mokykla@ktm.lt

___________________________

Projekto vadovą, 1 etatas, neterminuota darbo sutartis.

Pareigybės lygis – B, specialistai.

Darbo užmokestis: nuo 1150 Eur iki 1350 Eur, priklausomai nuo profesinio darbo patirties

Specialūs reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. rengti ir koordinuoti mokyklos meninius, edukacinius, pažintinius renginius, programas ir projektus (toliau – projektus);
 1. bendrauti su paramą projektams teikiančiomis institucijomis, inicijuoti bei palaikyti ryšius su projektų partneriais;
 2. prižiūrėti projektų įgyvendinimą bei lėšų naudojimo tinkamumą, inicijuoti būtinus pakeitimus, vertinti galimas projektų įgyvendinimo rizikas ir imtis jų valdymo priemonių;
 3. rūpintis mobilumo dalyvių parengimu, kelionės organizavimu, draudimu, informavimu, pagalbos teikimu;
 4. vertinti pasiektus projektų veiklos rezultatus, atsiskaityti už veiklų vykdymą ir rodiklių pasiekimą, organizuoti galutinės įgyvendinimo ataskaitos teikimą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 860263941

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu mokykla@ktm.lt