Mokymo programos

Stojimas į pirminio ir tęstinio profesinio  mokymo programas vyksta centralizuotai per sistemą LAMA BPO (www.lamabpo.lt) Asmuo, stojantis į profesinę mokyklą,  gali pasirinkti iki 3 mokymo programų, per papildomą priėmimą – iki 2 programų. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, pagal kurią programą jis mokysis. Mokslas nemokamas.

Pagrindinis priėmimas
(vasaros etapas)

EtapasData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymasIki 2024 m. rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas2024 m. birželio 3 d. - liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12.00 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14.00 val.) - rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas

EtapasData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 25 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 20 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2024 m. rugpjūčio 28 d. – rugpjūčio 30 d.

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinan­suojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

EtapasData
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Informacija stojantiesiems

Programos pavadinimasBaigusiems 10 klasių
Minimalus išsilavinimas: pagrindinis
Baigusiems 12 klasių
Minimalus išsilavinimas: vidurinis
Tęstinis mokymas
Baigusiems aukštąsias ar profesines mokyklas
Virėjas3 m. (110 kreditų)2 m. (110 kreditų)1 m. (90 kreditų)
Konditeris2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Padavėjas ir barmenas2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Kelionių pardavimo agentas-7 mėn.
(45 kreditai)
4,5 mėn.
(35 kreditai)
Finansinių paslaugų teikėjas2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Apskaitininkas (Susidarius grupei, galimas lankstesnis pamokų laikas)2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Svečių aptarnavimo darbuotojas2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Sporto organizacijos veiklos administratorius2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Biuro administratorius2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)

Kas gali mokytis Klaipėdos turizmo mokykloje

Reikalingų dokumentų sąrašas, atvykstant pasirašyti sutartį

Išsamesnę informaciją apie stojimo sąlygas ir priėmimą suteiksime tel.: +370 46 341083 arba +370 679 76977, el. paštu: mokykla@ktm.lt