Mokymo programos

Stojimas į pirminio ir tęstinio profesinio  mokymo programas vyksta centralizuotai per sistemą LAMA BPO (www.lamabpo.lt) Asmuo, stojantis į profesinę mokyklą,  gali pasirinkti iki 3 mokymo programų, per papildomą priėmimą – iki 2 programų. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, pagal kurią programą jis mokysis. Mokslas nemokamas.

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12.00 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14.00 val.) – rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 25 d.
Testų, jei taikomi, laikymas2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 20 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2024 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose2024 m. rugpjūčio 28 d. – rugpjūčio 30 d.

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinan­suojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.
 Informacija stojantiesiems
Programos pavadinimasBaigusiems 10 klasių
Minimalus išsilavinimas: pagrindinis
Baigusiems 12 klasių
Minimalus išsilavinimas: vidurinis
Tęstinis mokymas
Baigusiems aukštąsias ar profesines mokyklas
Pastabos
 Virėjas3 m.
(110 kreditų)
2 m.
(110 kreditų)
1 m.
(90 kreditų)
 
Konditeris2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
 
Padavėjas ir barmenas
2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
 
Kelionių pardavimo agentas7 mėn.
(45 kreditai)
4,5 mėn.
(35 kreditai)
 
Finansinių paslaugų teikėjas2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
 
Apskaitininkas 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Susidarius grupei, galimas  lankstesnis pamokų laikas
Svečių aptarnavimo darbuotojas2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
 
Renginių ir poilsio  paslaugų organizatorius 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
 
Sporto organizacijos  veiklos administratorius
2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
 
     
Biuro administratorius 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
 
     

Kas gali mokytis Klaipėdos turizmo mokykloje?

  • Baigę 8 kl.

Klaipėdos turizmo mokykloje mokiniai priimami mokytis į gimnazijos skyriaus 9 klasę. Baigus pagrindinio ugdymo programą suteikiamas pagrindinis išsilavinimas.

  • Baigę 10 kl.

Mokiniai pasirinkę profesinio mokymo programą, kartu įgyja ir profesinę kvalifikaciją, ir vidurinį išsilavinimą.

  • Baigę 12 kl.

Baigus profesinio mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija.

  • Baigę aukštąsias arba profesines mokyklas.

Asmenys, jau turintys aukštąjį ar profesinį išsilavinimą, mokosi pagal tęstinę profesinio mokymo programą. Baigus suteikiama profesinė kvalifikacija.

  • Suaugusieji, kurie pageidauja mokytis savo lėšomis ar yra siunčiami iš Užimtumo tarnybos.

REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, ATVYKSTANT PASIRAŠYTI SUTARTĮ:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
  • Baigimo dokumentas (išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas, įgytos kvalifikacijos diplomas);
  • 4 fotonuotraukos (skirtos dokumentams, 3×4 cm. dydis);
  • sveikatos pažymos (forma 027-1/a (reikalinga nepilnamečiams), forma 086/a).

Išsamesnę informaciją apie stojimo sąlygas ir priėmimą suteiksime tel.: 8 46 341083 arba 8 67 976977, el. paštu: mokykla@ktm.lt