Mokymo programos

Stojimas į pirminio ir tęstinio profesinio  mokymo programas vyksta centralizuotai per sistemą LAMA BPO (www.lamabpo.lt) Asmuo, stojantis į profesinę mokyklą,  gali pasirinkti iki 3 mokymo programų, per papildomą priėmimą – iki 2 programų. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, pagal kurią programą jis mokysis. Mokslas nemokamas.

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 2 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. rugpjūčio 11 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 17 d.

 

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. rugpjūčio 30–31 d.

 

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinan­suojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

 

Informacija stojantiesiems
Programos pavadinimas Baigusiems 10 klasių
Minimalus išsilavinimas: pagrindinis
Baigusiems 12 klasių
Minimalus išsilavinimas: vidurinis
Tęstinis mokymas
Baigusiems aukštąsias ar profesines mokyklas
Vakarinis mokymas
 Virėjas 3 m.
(110 kreditų)
2 m.
(110 kreditų)
1 m.
(90 kreditų)
Renkamos ir vakarinio mokymo grupės*
Konditeris 2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Renkamos ir vakarinio mokymo grupės*
Padavėjas ir barmenas
2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Kelionių pardavimo agentas 7 mėn.
(45 kreditai)
4,5 mėn.
(35 kreditai)
Finansinių paslaugų teikėjas 2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Apskaitininkas  2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Renkamos ir vakarinio mokymo grupės*
Svečių aptarnavimo darbuotojas 2 m. 7 mėn.
(90 kreditų)
1,5 m.
(90 kreditų)
9 mėn.
(70 kreditų)
Renginių ir poilsio  paslaugų organizatorius NAUJA! 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Sporto organizacijos  veiklos administratorius NAUJA! 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Pardavėjas konsultantas 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Biuro administratorius NAUJA! 2 m. 5 mėn.
(60 kreditų)
9 mėn.
(60 kreditų)
7 mėn.
(50 kreditų)
Renkamos ir vakarinio mokymo grupės*

Kas gali mokytis Klaipėdos turizmo mokykloje?

  • Baigę 8 kl.

Klaipėdos turizmo mokykloje mokiniai priimami mokytis į gimnazijos skyriaus 9 klasę. Baigus pagrindinio ugdymo programą suteikiamas pagrindinis išsilavinimas.

  • Baigę 10 kl.

Mokiniai pasirinkę profesinio mokymo programą, kartu įgyja ir profesinę kvalifikaciją, ir vidurinį išsilavinimą.

  • Baigę 12 kl.

Baigus profesinio mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija.

  • Baigę aukštąsias arba profesines mokyklas.

Asmenys, jau turintys aukštąjį ar profesinį išsilavinimą, mokosi pagal tęstinę profesinio mokymo programą. Baigus suteikiama profesinė kvalifikacija.

  • Suaugusieji, kurie pageidauja mokytis savo lėšomis ar yra siunčiami iš Užimtumo tarnybos.

*Renkamos dieninio ir vakarinio mokymo grupės visiems, norintiems mokytis apskaitininko, biuro administratoriaus, virėjo  arba konditerio profesijos. Išsamesnę informaciją apie stojimo sąlygas ir priėmimą suteiksime tel.: 8 46 341083 arba 8 67 976977, el. paštu: mokykla@ktm.lt