Category: Profesijos

Viešbučio darbuotojas

Viešbučio darbuotojas

Apie profesiją Viešbučio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam viešbučio darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje priimti svečius, vykdyti apskaitą, prižiūrėti bendrą tvarką, tvarkyti kambarius ir bendro naudojimo patalpas,...

BIURO ADMINISTRATORIUS

APIE PROFESIJĄ Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą biuro administratorių, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos...

DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ KEPĖJAS

APIE PROFESIJĄ Duonos ir pyrago gaminių kepėjas mokosi parinkti ir paruošti žaliavas duonos ir pyrago gaminiams gaminti, gaminti kvietinės, ruginės duonos gaminius, gaminti mielinės tešlos gaminius, spurgas, kremus ir apipavidalinti kreminius gaminius, gaminti...

SPORTO ORGANIZACIJOS VEIKLOS ADMINISTRATORIUS

APIE PROFESIJĄ Sporto organizacijos veiklos administratorius savarankiškai administruoja sporto organizacijos veiklą, parduoda sporto organizacijos paslaugas, tvarko sporto organizacijos inventorių. Sporto organizacijos veiklos administratoriui svarbios šios asmeninės savybės: atsakomybė, atidumas, gebėjimas komunikuoti su įvairiais žmonėmis, konfliktinių situacijų vengimas, gebėjimas...

RENGINIŲ IR POILSIO PASLAUGŲ ORGANIZATORIUS

APIE PROFESIJĄ Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius planuoja, organizuoja ir parduoda renginių ir poilsio paslaugas, atrenka klientų pageidavimus atitinkančias paslaugas ir sudaro jų rinkinių sąmatas, sudaro sutartis, organizuoja laisvalaikio renginius ir jų veiklas,...

KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTAS

APIE PROFESIJĄ  Kelionių pardavimo agentas renka informaciją apie organizuotas turistines keliones ir turizmo paslaugas, konsultuoja klientus su kelione ir turizmo paslaugomis susijusiais klausimais, vertina klientų poreikius, formuoja pasiūlymus ir rengia turistinės kelionės sutartį....

VIRĖJAS

APIE PROFESIJĄ Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais....

KONDITERIS

APIE PROFESIJĄ Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai gaminti konditerijos gaminius, parinkti žaliavas ir jas paruošti gamybai, maišyti tešlas ir ruošti konditerinius pusgaminius, gaminti miltinę, kreminę ir cukrinę...

PADAVĖJAS IR BARMENAS

APIE PROFESIJĄ Padavėjas ir barmenas geba aptarnauti lankytojus maitinimo įmonėse ir už jos ribų, paruošti priimti ir aptarnauti pokylių, priėmimų svečius, aptarnauti lankytojus prie baro, gaminti ir patiekti maišytus gėrimus ir kokteilius, karštus...

FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS

APIE PROFESIJĄ Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius,...