KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTAS

APIE PROFESIJĄ 

Kelionių pardavimo agentas renka informaciją apie organizuotas turistines keliones ir turizmo paslaugas, konsultuoja klientus su kelione ir turizmo paslaugomis susijusiais klausimais, vertina klientų poreikius, formuoja pasiūlymus ir rengia turistinės kelionės sutartį.

Kelionių pardavimo agentui svarbūs šie gebėjimai ir asmeninės savybės: žingeidumas, gebėjimas greitai reaguoti į besikeičiančias sąlygas, malonus bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis, komunikabilumas ir emocinė pusiausvyra.

Mokiniai, įgiję kelionių pardavimo agento kvalifikaciją, galės tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas universitetuose ir kolegijose.

MOKYMOSI PROGRAMOS TRUKMĖ

  •  Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 7 mėnesiai, įgyjama kelionių pardavimo agento kvalifikacija;
  •  Tęstinio profesinio mokymo trukmė 4,5 mėn., įgyjama kelionių pardavimo agento kvalifikacija.

BAIGUS MOKSLUS, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI GALĖS:

  • dirbti kelionių organizavimo ir turizmo paslaugų pardavimo įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose;
  • užsiimti kelionių pardavimo agento veikla;

Programų valstybiniai kodai: P43101502, T43101502
Kvalifikacijos pavadinimas: Kelionių pardavimo agentas
Švietimo sritis: Paslaugos asmenims
Kvalifikacijos lygis: IV

Priėmimas: per profesinis.lamabpo.lt/

Daugiau informacijos apie kelionių pardavimo agento modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.