KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTAS

Apie profesiją

Kelionių pardavimo agentas renka informaciją apie organizuotas turistines keliones ir turizmo paslaugas, konsultuoja klientus su kelione ir turizmo paslaugomis susijusiais klausimais, vertina klientų poreikius, formuoja pasiūlymus ir rengia turistinės kelionės sutartį.

Kelionių pardavimo agentui svarbūs šie gebėjimai ir asmeninės savybės: žingeidumas, gebėjimas greitai reaguoti į besikeičiančias sąlygas, malonus bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis, komunikabilumas ir emocinė pusiausvyra.

Priėmimas

  •  Baigus 12 klasių mokymosi trukmė 7 mėnesiai, įgyjama kelionių pardavimo agento kvalifikacija.
  • Tęstinio profesinio mokymo trukmė 4,5 mėn., įgyjama kelionių pardavimo agento kvalifikacija.

Baigę mokymo programą kvalifikuoti specialistai galės:

  • dirbti kelionių organizavimo ir turizmo paslaugų pardavimo įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose;
  • užsiimti kelionių pardavimo agento veikla;
  • tęsti mokslus universitete ar kolegijoje.

Programų valstybiniai kodai: P43101502, T43101502
Kvalifikacijos pavadinimas: Kelionių pardavimo agentas
Švietimo sritis: Paslaugos asmenims
Kvalifikacijos lygis: IV

Daugiau informacijos apie kelionių pardavimo agento modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Galimybė rinktis šią programą www.lamabpo.lt atsiras netrukus.