Viešieji pirkimai

TAISYKLĖS:

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

NUMATOMŲ PIRKIMŲ PLANAI:

2020 m. supaprastinti pirkimai:

– Įvairūs maisto produktai:
BVPŽ Kodas: 15800000-6
Numatoma pirkimo pradžia:
2020 – II ketv. – 2020 – III ketv.
Pirkimo būdas: Atviras konkursas

– Mėsa ir mėsos produktai:
BVPŽ Kodas: 15100000-9
Numatoma pirkimo pradžia:
2020 – I ketv. – 2020 – II ketv.
Pirkimo būdas: Atviras konkursas
– Pieno produktai
BVPŽ Kodas: 15500000-3
Numatoma pirkimo pradžia:
2020 – II ketv. – 2020 – III ketv.
Pirkimo būdas: Atviras konkursas

ATASKAITOS:

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 dalyje, ataskaita (At-6 forma)