Viešieji pirkimai

PLANUOJAMI VIEŠIEJI PIRKIMAI

PASIRAŠYTOS SUTARTYS

TAISYKLĖS:
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

NUMATOMŲ PIRKIMŲ PLANAI:

2021 m. supaprastinti pirkimai:

– Paukštienos produktai – BVPŽ-15112100-7
(Pirkimo pradžia I ketv. Atviras konkursas)
Vykdant šį pirkimą, nėra galimybės pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), nes tokių pirkimų CPO neatlieka.
 2021 m. pirkimai kuriems taikomas VPĮ 82 straipsnis:
– Sušaldyta žuvis, žuvies filė, kt. žuvies produktai – BVPŽ-15220000-6
(Pirkimo pradžia IV ketv. Skelbiama apklausa)
Vykdant šį pirkimą, nėra galimybės pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), nes tokių pirkimų CPO neatlieka.

ATASKAITOS:

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 dalyje, ataskaita (At-6 forma)