VIRĖJAS

APIE PROFESIJĄ

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

Mokiniai, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas universitetuose ir kolegijose

MOKYMOSI PROGRAMOS TRUKMĖ

  • Baigus 10 klasių (su vidurinio ugdymo programa): mokymosi trukmė 3 metai, įgyjama virėjo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas;
  • Baigus 10 klasių: mokymosi trukmė 1 metai, įgyjama virėjo kvalifikacija.
  • Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 2 metai, įgyjama virėjo kvalifikacija;
  • Tęstinio profesinio mokymo trukmė 1 metai, įgyjama virėjo kvalifikacija.

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

  • Vidurinio ugdymo programos dalykai (baigusiems 10 klasių);
  •  Virėjo modulinės profesinio mokymo programos moduliai.

BAIGUS MOKSLUS, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI GALĖS:

  • dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse: restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kt.;

Programos valstybinis kodas: P32101304, P32101305, T32101302; P42101303, P43101304, T43101304
Kvalifikacijos pavadinimas: Virėjas
Švietimo sritis: paslaugos asmenims
Kvalifikacijos lygis: III, IV
Priėmimas per profesinis.lamabpo.lt

Daugiau informacijos apie virėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.