VIRĖJAS

APIE PROFESIJĄ

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

PRIĖMIMAS

  • Baigus10 klasių:  mokymosi trukmė 3 metai, įgyjama virėjo specialybė ir vidurinis išsilavinimas;
  • Baigus12 klasių: mokymosi trukmė 2 metai, įgyjama virėjo specialybė.

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

  • Bendrojo lavinimo dalykai pagal vidurinės mokyklos programą (baigusiems 10 klasių);
  • Specialybės dalykai.

BAIGUS MOKSLUS, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI GALI DIRBTI:

  • įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse: restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kt.;
  • arba tęsti mokslus universitete ar kolegijoje.

Programos valstybinis kodas: P42101303, P43101304, T43101304
Kvalifikacijos pavadinimas: Virėjas
Švietimo sritis: paslaugos asmenims
Kvalifikacijos lygis: IV
Programos trukmė:

  • baigus 10 klasių – 3 metai;
  • baigus 12 klasių – 2 metai.

Daugiau informacijos apie virėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Priėmimas nuo 2020 m. gegužės 20 d. per www.lamabpo.lt