Parama mokymuisi

Mokslo finansavimas per Užimtumo tarnybą

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją ir skiria finansavimą nesimokančių, nedirbančių ir darbą pakeisti ketinančių asmenų mokymui.

Užimtumo tarnyba BEDARBIAMS finansuoja:

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas
  • Mokymo stipendiją (0,47 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas

Užimtumo tarnyba DIRBANTIEMS finansuoja:

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas

Daugiau apie Užimtumo tarnybos paramą mokymuisi rasite čia (https://uzt.lt/prof_mokymas/profesinis-mokymas/)

 

ĮSIPAREIGOJIMAI  GAVUS PARAMĄ MOKYMUISI

Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

 

Klaipėdos turizmo mokykla bendradarbiauja su darbdaviais, tad padedame susirasti būsimuosius darbdavius trišalei sutarčiai.