Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 metų IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2020 metų III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinknys

2019 metų I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 metų IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 metų III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 metų I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų IV ketvertis

1. 2017 m. Gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
2. Apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą. Pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis.
3. Apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų vykdytoją biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse).
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirimų programoms finansuoti.
5. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m, Liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą II.
6. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m, Liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą III.
7. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m, Liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą IV.
8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m, Liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą V.
9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m, Liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą.
10. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematarialiajam turtui įsigyti vykdymą.
11. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą.
12. Informacija apie profesinių aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą.
13. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
14. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų.

2017 metų III ketvirtis

1. 2017 m. Rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinimasis raštas
2. Apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis
3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžetio pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
4. Informacija apie profesinių aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų II ketvirtis 

1. 2017 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti.
3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti.
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti.
5. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
6. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą
7. Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
8
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų, darbo užmokesčiui vykdymą kiti darbuotojai
9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų, darbo užmokesčiui vykdymą pedagoginiai darbuotojai (2)
10. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų, darbo užmokesčiui vykdymą pedagoginiai darbuotojai.
11. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų, darbo užmokesčiui vykdymą darbuotojai

 2017 metų I ketvirtis

1. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti.
3. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita už 2017 netų I ketvirtį
4. 2017 m. kovo31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 metų IV ketvirtis

 1. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
 2. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis
 3. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
 4. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (1)
 5. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (2)
 6. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (3)
 7. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (4)
 8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (5)
 9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (6)
 10. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
 11. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą
 12. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita
 13. Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
 14. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

2016 metų III ketvirtis


1. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
2. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
4. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
5. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programose finansuoti, ataskaita

2016 metų II ketvirtis

 1. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
 2. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita
 3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programose finansuoti, ataskaita
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 5. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (1)
 6. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (2)
 7. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (3)
 8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (4)
 9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (5)
 10. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą
 11. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą


2016 metų I ketvirtis

 1. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių daliesir kitų lėšų, skiriamų programose finansuoti, ataskaita
 3. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
 4. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita
 5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2015 metų IV ketvirtis

 1. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas
 2. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis
 3. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
 4. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (1)
 5. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (2)
 6. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (3)
 7. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (4)
 8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (5)
 9. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
 10. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą
 11. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita
 12. Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
 13. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

2015 metų III ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
 3. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 5. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
 6. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse)

2015 metų II ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
 3. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
 4. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą (1)
 5. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą (2)
 6. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 7. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
 8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (1)
 9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (2)
 10. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (3)
 11. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (4)
 12. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (5)
 13. Pažyma dėl finansavimo sumų 2015 m. birželio 30 d.
 14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

2015 metų I ketvirtis

1. Aiškinamasis raštas
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

2014 metų IV ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
 4. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
 5. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (1)
 6. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (2)
 7. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (3)
 8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (4)
 9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (5)
 10. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (6)
 11. Nepanaudotų, biudžetinių įstaigų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų ataskaita
 12. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
 13. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
 14. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2014 metų III ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2014 metų II ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
 4. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
 5. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (1)
 6. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (2)
 7. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (3)
 8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (4)
 9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą (5)

2014 metų I ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita