Mokyklos taryba (Savivaldos organas)

Tarybos sudėtis:

  • Erika Lenkauskienė, Klaipėdos turizmo mokyklos mokytoja;
  • Mindaugas Blagnis, mokytojas;
  • Inga Zamarienė, tėvų atstovė;
  • Olesia Medikienė, tėvų atstovė;
  • Ervinas Arlauskas, PB23 gr. mokinys;
  • Vidmantė Aleksiūnaitė K23 gr. mokinė;
  • Egidijus Vaitkevičius, Klaipėdos Olimpijos seniūnijos seniūnaitis;
  • Raimonda Stirbienė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė.