Mokyklos taryba (Savivaldos organas)

Tarybos sudėtis:

  • Erika Lenkauskienė, Klaipėdos turizmo mokyklos mokytoja;
  • Reda Saukantienė, Klaipėdos turizmo mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro vadovė;
  • Inga Zamarienė, tėvų atstovė;
  • Olesia Medikienė, tėvų atstovė;
  • Paulina Kemežaitė, R21 gr. mokinė;
  • Evelina Savickaitė, V21 gr. mokinė;
  • Egidijus Vaitkevičius, Klaipėdos Olimpijos seniūnijos seniūnaitis;
  • Raimonda Stirbienė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė.