Veiklos sritys

Mokyklos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.
Mokykla turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Mokyklos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • vidutinis ugdymas, kodas 85.31.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.31.20;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Mokyklos nepagrindinė veiklos sritis – kita ne švietimo veikla.
Mokyklos kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

 • kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kodas 47.19;
 • konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba, kodas 47.24.20;
 • kitas niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla, kodas 56.30;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90;
 • kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30;
 • kita sportinė veikla, kodas 93.19;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Mokyklos veiklos tikslais.

Mokykla veiklą, kuriai teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas turėti licenciją, gali vykdyti tik teisės aktų nustatyta tvarka ją gavusi.