Mokiniams

Erasmus+ akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052255

Erasmus+ akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135890

Nordplus projektas NPJR-2023/10323 “A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies”

Informacija apie vykdomą atranką skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/ ar skelbimų lentoje bei pateikiama kitomis mokinių informavimo priemonėmis.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje projektų vadovei (26 kab.) turėtų pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą

Anketą

Tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams)

Įsivertinimo anketą iki mobilumo

Atrankoje dalyvavę pretendentai apie atrankos rezultatus yra informuojami asmeniškai.

Grįžus, prašome užpildyti įsivertinimo anketą po mobilumo.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projektų vadovę 26 kab. arba el. p. projects@ktm.lt.