Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų IV ketvirtis

2020 metų III ketvirtis

2020 metų II ketvirtis

2020 metų I ketvirtis

2019 metų IV ketvirtis

2019 metų III ketvirtis

2019 metų II ketvirtis


2019 metų I ketvirtis

2018 metų IV ketvirtis

2018 metų III ketvirtis

2018 metų II ketvirtis

2018 metų I ketvirtis

2017 metų IV ketvirtis


2017 metų II ketvirtis

2017 metų I ketvirtis

2016 metų IV ketvirtis

2016 metų III ketvirtis

 

2016 metų II ketvirtis 

2016 metų I ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Finansavimų sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2015 metų IV ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Grynojo turto pokyčių ataskaita
 4. Pinigų srautų ataskaita
 5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
 7. Veiklos rezultatų ataskaita
 8. Informacija apie išankstinius mokėjimus
 9. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
 10. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotrapį
 11. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pagal ataskaitinį laikotarpį
 12. Ataskaita apie vienus metus gautas sumas
 13. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 14. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 15. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitanat finansinės nuomos (lizingo įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
 16. Finansavimų sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 17. Finansavimo sumų likučiai
 18. Informacija pagal veiklos segmentus

2015 metų III ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Finansavimų sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2015 metų II ketvirtis 

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Finansavimų sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2014 metų IV ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Informacija pagal veiklos segmentus
 4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
 5. Pinigų srautų ataskaita
 6. Veiklos rezultatų ataskaita
 7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
 8. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos*
 10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
 11. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 12. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 13. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
 14. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 15. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 16. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
 17. Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 18. Finansavimo sumų likučiai

2014 metų III ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų II ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2014 metų I ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2013 metų IV ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Informacija pagal veiklos segmentus
 4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
 5. Pinigų srautų ataskaita
 6. Veiklos rezultatų ataskaita
 7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
 8. Informacija apie išankstinius mokėjimus
 9. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams duomenys
 10. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams duomenys
 11. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos*
 13. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
 14. Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 15. Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 16. Informacija apie per vienerius metus gautas pajamas
 17. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 18. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 19. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
 20. Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 21. Finansavimo sumų likučiai

2013 metų III ketvirtis

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų analizė
 4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį