Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metų IV ketvirtis

2023 m. finansinių ir veiklos ataskaitų audito išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų IV ketvirtis

2022 m. finansinių ir veiklos ataskaitų audito išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimu juo ataskaita

2022 metų III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų IV ketvirtis

2021 m. finansinių ir veiklos ataskaitų audito išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimu juo ataskaita

2021 metų III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų IV ketvirtis

2020 m. finansinių ir veiklos ataskaitų audito išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimu juo ataskaita

2020 metų III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų IV ketvirtis

2019 m. finansinių ir veiklos ataskaitų audito išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys


2019 metų I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

2018 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

2018 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita