Projektai

Vykdomi projektai

JUNGTINIS PROJEKTAS “ĮGYK PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE!” Nr.10-025-J-0001-J03-00016

Klaipėdos turizmo mokykloje vykdomas Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ Nr.10-025-J-0001-J03-00016.

JP projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre. JP projekte dalyvaus profesinio mokymo įstaigų mokiniai, atvykstantys mokytis į sektorinį praktinio mokymo centrą Klaipėdos turizmo mokykloje pagal formaliojo profesinio mokymo Virėjo modulinę profesinio mokymo programą iš Mažeikių politechnikos mokyklos.

JP projekte numatyta, kad mokiniai praktinio mokymo metu sektoriniame praktinio mokymo centre Klaipėdos turizmo mokykloje pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą: informacijos ir duomenų raštingumą, komunikaciją ir bendradarbiavimą, skaitmeninio turinio kūrimą. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOJE” NR. 10-002-T-0018

Klaipėdos turizmo mokykloje sudaromos sąlygos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rinktis ir dalyvauti profesinio programų modulių veikloje, plačiau susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo ateities karjerą, labiau pažinti save ir savo galimybes, taip pat turiningai leisti laisvalaikį.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę gimnazijų mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius Klaipėdos turizmo mokykloje.

Projekto trukmė – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. 

Poveiklių įgyvendinimo metu vykdomas mokymas pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius „Picų gaminimas“ ir „Sausainių gaminimas“. Planuojama, kad šiuos modulius baigs 38 mokiniai.

Projekto metu ugdomos ne tik profesinės, bet ir skaitmeninės bei žaliajai pertvarkai reikalingos kompetencijos.

Projektas finansuojamas Europos Sąjunga NextGenerationEU Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto vertė – 12741 Eur. 

Daugiau informacijos https://www.esinvesticijos.lt/

JUNGTINIS PROJEKTAS „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!“

Pameistrystė – tai profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: 30 proc. mokymo įgyvendina profesinio mokymo įstaiga, 70 proc. – darbdavys. Mokykla dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros Jungtiniame projekte „Pameistrystė – nauja galimybė man!“.

Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius.

Mūsų mokykla Jungtiniame projekte įgyvendina 3 mokinių pameistrystes smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse pagal apskaitininko ir virėjo profesinio mokymo programas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjunga NextGenerationEU Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOJE” NR. 10-023-T-0005

Klaipėdos turizmo mokykloje sudaromos sąlygos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rinktis ir dalyvauti profesinio programų modulių veikloje, plačiau susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo ateities karjerą, labiau pažinti save ir savo galimybes, taip pat turiningai leisti laisvalaikį.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę gimnazijų mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius Klaipėdos turizmo mokykloje.

Projekto metu ugdomos ne tik profesinės, bet ir skaitmeninės bei žaliajai pertvarkai reikalingos kompetencijos.

Projektas finansuojamas Europos Sąjunga NextGenerationEU Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Plačiau apie projektą skaitykite čia.

JUNGTINIS PROJEKTAS “ĮGYK PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE!” Nr.10-025-J-0001-J02-00028

Klaipėdos turizmo mokykloje vykdomas Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ Nr.10-025-J-0001-J02-00028.

JP projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre. JP projekte dalyvaus profesinio mokymo įstaigų mokiniai, atvykstantys mokytis į sektorinį praktinio mokymo centrą Klaipėdos turizmo mokykloje pagal formaliojo profesinio mokymo Virėjo, Padavėjo ir barmeno, Laivo keleivius aptarnaujančio darbuotojo (stiuardo) ir Apskaitininko modulines profesinio mokymo programas iš Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Šilutės profesinio mokymo centro, Plungės technologijų ir verslo mokyklos, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Kauno maisto pramonės ir prekybos ir mokymo centro, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro ir Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro.

JP projekte numatyta, kad mokiniai praktinio mokymo metu sektoriniame praktinio mokymo centre Klaipėdos turizmo mokykloje pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą: informacijos ir duomenų raštingumą, komunikaciją ir bendradarbiavimą, skaitmeninio turinio kūrimą. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

2021-2023 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2023-1-LT01-KA121-VET-000135890 „Akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas“. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Erasmus+ programos mobilumo projektas „Sėkmės link“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141391. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2022-1-LT01-KA121-VET-000052255 „Akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas“. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2022-1-LT01-KA122-SCH-000070524 „Mokymo įgūdžių tobulinimas“. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2021-1-LT01-KA122-SCH-000021191 „Skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas siekiant skaitmeninės mokyklos pertvarkos“. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2021-1-LT01-KA121-VET-000003947 „Akredituotų organizacijų profesinio mokymo srityje finansuojamas mobilumo projektas“. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2021-1-IE01-KA220-VET-000033351 „Tarpkultūrinis profesinis tobulėjimas svetingumo srityje“ (“Intercultural Professional Development in Hospitality”). Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2020-1-EE01-KA229-077923_3 Mokyklų mainų pertnerysčių projektas „Kritinio mąstymo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas vietos ir pasaulio mastu“ (Encouraging critical thinking and active citizenship locally and globally). Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Nordplus

Koordinatorius

NPJR-2022/10208 „Kovoti dėl geresnės ateities“ (“Struggling for Better Future”). Plačiau apie projektą skaitykite čia.


Įgyvendinti projektai

2021 m. 

Nordplus

NPJR-2021/10083 ,,Environmental Protection Starts With Me“. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

NRJR-2021/10087 „Raibuliavimas sukuria dideles bangas“ (“Small Ripples Make Big Waves”). Plačiau apie projektą skaitykite čia.

2020 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2020-1-LT01-KA101-077695 „Mokymo inovacijos

2020-1-LT01-KA116-077617 Mokymasis darbo vietoje ir pameistrystė“.  Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Partneris

2020-1-LV01-KA202-077577 „Way from culinary heritage to cooking art

Nordplus

Partneris

NPJR-2020/10294 „Learning from Peers“ („Mokymasis iš bendraamžių“). Plačiau apie projektą skaitykite čia.

NPJR-2019/10282 „Kuriant sėkmingą ateitį“ (“Creating a successful future”). Plačiau apie projektą skaitykite čia.


2019 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2019-1-LT01-KA116-060211 Kokybės gerinimas profesiniame mokyme

2019-1-PL01-KA229-064917_4 Mokyklų mainų partnerysčių projektas „Ligų pradžia — virškinimo trakte“ (“All Disease Begins In The Gut”). Plačiau apie projektą skaitykite čia.


2018 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2018-1-LT01-KA116-046629 „Pameistrystė ir įgūdžių tobulinimas darbo vietoje“

2017-1-LT01-KA116-035004 „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“

Partneris

2018-1-NL01-KA116-038728 „Ambassadeurs voor Europa door Erasmus+ : beter onderwijs voor iedereen door kennisuitwisseling in Europa“

2017-1-IT01-KA102-005680 „Learning Outcome Validation according to ECVET for disadvantaged learners and SEN“

2017-1-FR01-KA102-036675 „de plus grandes Opportunités Professionnelles et Personnelles par une meilleure compréhension et connaissance de l’€urope“

2016-1-FR01-KA219-024120 „The Opportunities of Migration to Multicultural Europe“

2018-1-IE01-KA201-038799 „Developing an open source Interactive Tourism Portal (ITP) to promote careers and education in the Hospitality and Tourism sectors

Lietuviškas T4C naujienlaiškis nr. 1

Lietuviškas T4C naujienlaiškis nr. 2

Lietuviškas T4C naujienlaiškis nr. 3

Lietuviškas T4C naujienlaiškis nr. 4


2017 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2017-1-LT01-KA116-035004 „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“

2016-1-LT01-KA102-022943 „Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų“

Partneris

2017-1-IT01-KA102-005680 „Learning Outcome Validation according to ECVET for disadvantaged learners and SEN“

2017-1-FR01-KA102-036675 „de plus grandes Opportunités Professionnelles et Personnelles par une meilleure compréhension et connaissance de l’€urope“

2016-1-FR01-KA219-024120 „The Opportunities of Migration to Multicultural Europe“

2015-1-FR01-KA102-013483 „Pour un renforcement de l’esprit de mobilité d’éducation et de formation chez les apprenants et les personnels de l’enseignement professionnel afin de favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel de tous les citoyens“


2016 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2016-1-LT01-KA102-022943 „Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų“

2015-1-LT01-KA102-013070 „Profesinių įgūdžių tobulinimas darbo vietoje“

2015-1-LT01-KA102-013069 „Lėtas maistas 2“

2014-1-LT01-KA101-000364 „Šiuolaikinis mokymas(is)“

Partneris

2016-1-FR01-KA219-024120 „The Opportunities of Migration to Multicultural Europe“

2016-1-LT01-KA102-022874 „Modulinis profesinis mokymas Europoje. Geroji patirtis“

2016-1-LT01-KA102-022933 „Darbuotojų įgūdžių tobulinimas“

2016-1-LT01-KA102-022936 „Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas, panaudojant ES šalių patirtį“

2015-1-LT01-KA102-013262 „Lietuvos viešbučių teikiamų paslaugų gerinimas užimtumo praktika“

2015-1-FR01-KA102-013483 „Pour un renforcement de l’esprit de mobilité d’éducation et de formation chez les apprenants et les personnels de l’enseignement professionnel afin de favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel de tous les citoyens“

2014-1-UK01-KA201-000350 „R€************“

Nordplus

Partneris

NRJP-2005/10333 „Advancement merges Baltic education relationships (AMBER)“


2015 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2015-1-LT01-KA102-013070 „Profesinių įgūdžių tobulinimas darbo vietoje“

2015-1-LT01-KA102-013072 „Mokymosi darbo vietoje metodai Europoje“

2015-1-LT01-KA102-013069 „Lėtas maistas 2“

2014-1-LT01-KA102-000272 „Turizmo paslaugos“

2014-1-LT01-KA101-000364 „Šiuolaikinis mokymas(is)“

Partneris

2015-1-FR01-KA102-013483 „Pour un renforcement de l’esprit de mobilité d’éducation et de formation chez les apprenants et les personnels de l’enseignement professionnel afin de favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel de tous les citoyens“

2015-1-LT-KA102-013166 „Sveiki atvykę“

2015-1-LT01-KA102-013302 „Marketingo taikymo patirtis ES įmonėse“

2015-1-LT01-KA102-013262 „Lietuvos viešbučių teikiamų paslaugų gerinimas užimtumo praktika“

2014-1-LT01-KA102-000210 „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas“

2014-1-UK01-KA201-000350 „R€************“

Leonardo da Vinci

Partneris

LLP-LdV-IVT-2013-LT-0833 „Viduržemio jūros virtuvė“

Nordplus

Partneris

NRJP-2005/10333 „Advancement merges Baltic education relationships (AMBER)“


2014 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2014-1-LT01-KA102-000272 „Turizmo paslaugos“

Partneris

2014-1-UK01-KA201-000350 „R€************“

2014-1-LT01-KA102-000210 „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas“