Įgyvendinti projektai

2018 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2018-1-LT01-KA116-046629 Pameistrystė ir įgūdžių tobulinimas darbo vietoje

2017-1-LT01-KA116-035004 Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas

Partneris

2018-1-NL01-KA116-038728 Ambassadeurs voor Europa door Erasmus+ : beter onderwijs voor iedereen door kennisuitwisseling in Europa

2017-1-IT01-KA102-005680 Learning Outcome Validation according to ECVET for disadvantaged learners and SEN

2017-1-FR01-KA102-036675 de plus grandes Opportunités Professionnelles et Personnelles par une meilleure compréhension et connaissance de l’€urope

2016-1-FR01-KA219-024120 The Opportunities of Migration to Multicultural Europe

 

2017 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2017-1-LT01-KA116-035004 Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas

2016-1-LT01-KA102-022943 Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų

Partneris

2017-1-IT01-KA102-005680 Learning Outcome Validation according to ECVET for disadvantaged learners and SEN

2017-1-FR01-KA102-036675 de plus grandes Opportunités Professionnelles et Personnelles par une meilleure compréhension et connaissance de l’€urope

2016-1-FR01-KA219-024120 The Opportunities of Migration to Multicultural Europe

2015-1-FR01-KA102-013483 Pour un renforcement de l’esprit de mobilité d’éducation et de formation chez les apprenants et les personnels de l’enseignement professionnel afin de favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel de tous les citoyens

 

2016 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2016-1-LT01-KA102-022943 Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų

2015-1-LT01-KA102-013070 Profesinių įgūdžių tobulinimas darbo vietoje

2015-1-LT01-KA102-013069 Lėtas maistas 2

2014-1-LT01-KA101-000364 Šiuolaikinis mokymas(is)

Partneris

2016-1-FR01-KA219-024120 The Opportunities of Migration to Multicultural Europe

2016-1-LT01-KA102-022874 Modulinis profesinis mokymas Europoje. Geroji patirtis

2016-1-LT01-KA102-022933 Darbuotojų įgūdžių tobulinimas

2016-1-LT01-KA102-022936 Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas, panaudojant ES šalių patirtį

2015-1-LT01-KA102-013262 Lietuvos viešbučių teikiamų paslaugų gerinimas užimtumo praktika

2015-1-FR01-KA102-013483 Pour un renforcement de l’esprit de mobilité d’éducation et de formation chez les apprenants et les personnels de l’enseignement professionnel afin de favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel de tous les citoyens

2014-1-UK01-KA201-000350 R€************

Nordplus

Partneris

NRJP-2005/10333 Advancement merges Baltic education relationships“ (AMBER)

 

2015 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2015-1-LT01-KA102-013070 Profesinių įgūdžių tobulinimas darbo vietoje

2015-1-LT01-KA102-013072 Mokymosi darbo vietoje metodai Europoje

2015-1-LT01-KA102-013069 Lėtas maistas 2

2014-1-LT01-KA102-000272 Turizmo paslaugos

2014-1-LT01-KA101-000364 Šiuolaikinis mokymas(is)

Partneris

2015-1-FR01-KA102-013483 Pour un renforcement de l’esprit de mobilité d’éducation et de formation chez les apprenants et les personnels de l’enseignement professionnel afin de favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel de tous les citoyens

2015-1-LT-KA102-013166 Sveiki atvykę

2015-1-LT01-KA102-013302 Marketingo taikymo patirtis ES įmonėse

2015-1-LT01-KA102-013262 Lietuvos viešbučių teikiamų paslaugų gerinimas užimtumo praktika

2014-1-LT01-KA102-000210 Profesinio mokymo kokybės tobulinimas

2014-1-UK01-KA201-000350 R€************

Leonardo da Vinci

Partneris

LLP-LdV-IVT-2013-LT-0833 Viduržemio jūros virtuvė

Nordplus

Partneris

NRJP-2005/10333 Advancement merges Baltic education relationships“ (AMBER)

 

2014 m.

Erasmus+

Koordinatorius

2014-1-LT01-KA102-000272 Turizmo paslaugos

Partneris

2014-1-UK01-KA201-000350 R€************

2014-1-LT01-KA102-000210 Profesinio mokymo kokybės tobulinimas