Tarptautinis ERASMUS+ programos bendradarbiavimo veiklos seminaras Lisabonoje 2019

Gegužės 22-24 dienomis Lisabonoje vyko tarptautinis „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo veiklos seminaras. Jame dalyvavo net 100 įvairių Europos šalių atstovų iš profesinio rengimo bei aukštojo mokslo institucijų. Klaipėdos turizmo mokykla buvo atstovaujama anglų kalbos mokytojos Daivos Baltmiškienės. Kontaktinį seminarą organizavo portugalų „Erasmus+“ nacionalinė agentūra. Ekspertai iš Portugalijos, Lenkijos bei Italijos dalinosi įžvalgomis apie tarptautiškumo plėtros svarbą ir poveikį profesinėms mokykloms bei aukštojo mokslo institucijoms. Itin didelis dėmesys buvo skiriamas tarptautiškumo strategijoms įvairiose ES šalyse ir sektoriuose, „Erasmus+“ mobilumo chartijos svarbai institucijoms, projektų poveikio organizacijoms matavimui, rezultatų vertinimui, poveikiui dalyviams, institucijoms bei sklaidai.

Dalyviai dirbo grupėmis, kuriose buvo sprendžiami šie klausimai: tarptautiškumo strategija, bendradarbiavimo tinklai, projekto veiklų poveikis, vertinimas bei rezultatų sklaida, VET ir HEI „Erasmus+“ mobilumo chartijos reikšmė ir numatoma tikėtina ateitis kitame „Erasmus+“ programos etape. Dalyviai diskutavo, analizavo, ieškojo bendrų temų projektams ir galimam bendradarbiavimui ateityje. Seminare buvo sutikti ilgalaikiai Klaipėdos turizmo mokyklos partneriai, taip pat, užmegzti ryšiai su naujais partneriais, tinkančiais bendram projektų vykdymui. Tai – institucijos, atitinkančios pagal sektorių ir profesinio mokymo programas. Seminare apsikeista gerąja patirtimi, aptartos galimybės rengti bendrus projektus. Tarptautinis bendradarbiavimo renginys buvo naudingas, jame įgauta naujų žinių apie europinį kontekstą, palygintas ir įsisavintas kitų  Europos šalių institucijų įdirbis tarptautiškumo lymenyje.