Svečiuose Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Kęstutis Vaišnora

  • 20161216_091052
  • 20161216_091146
  • 20161216_091446
  • 20161216_091806
  • 20161216_091812
  • 20161216_093308
  • 20161216_093754
  • 20161216_093954
  • 20161216_094444

Praėjusį penktadienį mokykloje svečiavosi Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Kęstutis Vaišnora. Jis būsimus poilsio paslaugų agentus ir sporto klubo veiklos organizatorius papasakojo apie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų kasdienybę, integraciją į visuomenę. Mokiniai ir mokytojai, dalyvavę susitikime, sužinojo daug naujo. Pavyzdžiui, ne visi žinojome, jog gestų kalba yra skirtinga visame pasaulyje, p. Kęstutis papasakojo, ką kurtieji rytais naudoja vietoj žadintuvo, kaip galima patekti pas juos į svečius, kai nėra durų skambučio ir pan. Dalyvius sudomino ir gestų kalbos pamokėlės, kurių metu mokėmės ne tik abėcėlės, bet ir tam tikrų žodžių. Susitikime dalyvavęs mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti kalendoriais su gestų kalbos abėcėle.

Mūsų mokykloje mokosi ir dirba klausos negalią turintys žmonės, todėl toks susitikimas suteikė didesnę galimybę tarpusavio supratimui ir pagarbai.

Profesijos mokytojas Mindaugas Blagnis.