Stojančiųjų dėmesiui

Norinčių mokytis Klaipėdos turizmo mokykloje prašymai ir dokumentai priimami nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 1 d.  mokyklos raštinėje I-IV 8.00 – 16.00 val., V – 8.00-15.00 val.

Stojantys asmenys pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa (žr. SPECIALYBĖS);
  • mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus (pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas arba brandos atestatas)
  • sveikatos pažymėjimą (086/A forma);
  • 4 fotonuotraukas (3×4 cm);
  • pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia asmeniškai).

Išsamiai apie priėmimą čia