Metodinė diena mokykloje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Šių metų kovo 5-11 dienomis mokyklos profesijos mokytoja Liudvika Jakučiūnienė kartu su projekto koordinatoriais Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos bei Biržų technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytojais dalyvavo ERASMUS+ programos mobilumo projekte „Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas panaudojant ES šalių patirtį“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022936, stebėjo, analizavo ir sėmėsi patirties, kaip ugdomos verslumo kompetencijos Valensijos profesinėse mokyklose. Priimantys partneriai – sistema Practices s.l. (ESMOVIA), Ispanija.

Projekto tikslai: mokiniams – įgyti naujų profesinių verslumo įgūdžių ir kompetencijų, mokytis kūrybiškumo profesinėje veikloje dirbant tarpkultūrinėje aplinkoje. Personalui – tobulinti profesijos mokytojų kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje perimant užsienio šalių patirtį, siekiant ugdyti verslų, kūrybišką asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, gebantį adaptuotis besikeičiančioje darbo rinkoje.

Vizito Valensijoje metu mokytojai lankėsi profesinio rengimo centruose (IES Sant Vicent Ferrer, Forinvest 2017 (Foro de economia y Finanzas)) Instituto Inter, IVAJ, AJE Asociacion de jovenes empresarios), kuriuose stebėjo kolegų darbą, rengiant IT specialistus. Profesijos mokytojai, lankydamiesi asociacijose, profesinio mokymo institucijose, bendravo su pedagogais, mokiniais, švietimo bei profesinio rengimo organizatoriais, susipažino su mokymo(-si) naujovėmis, taip pat su Ispanijos profesinio rengimo sistema, aplankė ir stažuotėje esančius mokinius jų darbo vietoje. Dalyviai tobulino užsienio kalbų žinias, domėjosi šalies kultūra bei papročiais. Visi dalyviai grįžo su geriausiais įspūdžiais ir su entuziazmu linkėjo mokyklos mokiniams nedvejojant siekti dalyvauti Erasmus+ projektuose ateityje.

Profesijos mokytoja Liudvika Jakučiūnienė metodinės grupės dalyviams pristatė stažuotės akimirkas Valencijoje (2017-03-16 protokolas Nr. 3), projekto akimirkos buvo demonstruojamos  per mokyklos TV.