Kviečiame mokytis 9 klasėje nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos

2018 m. vasario 19 dieną prasidėjo prašymų registravimas norintiems mokytis Klaipėdos turizmo mokyklos 9 klasėje. Stojantieji kviečiami pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą mokytis mokykloje (prašymo forma);
  2. Išrašą iš elektroninio dienyno apie I pusmečio (trimestro) mokymosi pasiekimus;
  3. Asmens dokumentą;
  4. Tėvų sutikimą mokiniui pasirašyti mokymosi sutartį (sutikimo forma).

Pirmenybė mokytis mokykloje teikiama turintiems geresnius mokymosi ir lankomumo rezultatus. Apie priėmimo rezultatus stojančiuosius informuosime 2018 m. birželio mėnesį.

Pageidaujančius kviečiame apsilankyti mokykloje. Registruokitės el.paštu mokykla@ktm.lt arba telefonu 8679 76977.