Ar įmanoma rasti raktą į sėkmę?

Šiais mokslo metais mokykloje daug diskutuojame apie mokymo ir mokymosi kokybę, apie geros mokyklos požymius, apie KITOKIAS pamokas. Ieškome ir įgyvendiname bendrus susitarimus su mokiniais, tėvais, socialiniais partneriais.

Esame sėkmės siekianti mokykla, kur mokiniai siekia gerų ugdymo(si) rezultatų bei patiria mokykloje įsimenančias, prasmingas, malonias gyvenimo akimirkas.

Vasario mėnuo mokykloje skelbiamas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo mėnesiu.

Iniciatyvių mokytojų grupė pakvietė visus kolegas vesti pamokas, kuriose būtų  daug dėmesio skiriama mokymui(si) – rasti, atsirinkti, įprasminti žinojimą, taikoma mokymo metodų įvairovė, kitaip organizuojamos pamokos (pamoka-viktorina, pamoka-olimpiada, pamoka-konferencija), kuo įvairesnės veiklos įvairiuose kontekstuose (mokykloje, skaitykloje, laboratorijoje, muziejuje ir t.t.).

Pradedame KITOKIŲ pamokų estafetę. Dalinkitės savo gerąja patirtimi. Pamokos aprašymus siųskite adresu vaidute.ruskiene@gmail.com. Aprašymo kriterijai: trumpas ir aiškus tekstas, pamokos dalyvių nuomonė, nuotraukos (arba filmuota medžiaga). Pamokos aprašymai bus talpinami mokyklos internetinėje svetainėje.

KITOKIŲ pamokų estafetę pradeda PPA15 grupė su profesijos mokytoja Vilhelmina Busiliene.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dvarionienė