Andragogikos kursai mokytojams

  • 318224741_595900312538307_215023517053938774_n
  • 317945345_596520582476280_587284585132095060_n
  • 317751835_595899679205037_7318357844040879574_n
  • 317750568_595899649205040_5427144783323907109_n
  • 318224741_595900312538307_215023517053938774_n
  • 318166244_595899672538371_7018811672256992608_n

Mokyklos mokytojai nenustoja tobulėti ir kaupti profesines žinias. Gruodžio 1-2 dienomis mokytojų komanda pasinėrė į andragoginės kompetencijos tobulinimą. Lektoriai dalijosi žiniomis ir patirtimi apie suaugusiųjų ir vaikų mokymo(si) ypatumus, apie amžiaus, gyvenimiškos patirties įtaką mokymuisi, mokymosi stilius bei grįžtamojo ryšio teikimą ugdymo procese.