Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Snieguolė Daukintienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikti informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoti nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • Skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarkyti medicininius dokumentus, kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Žmogus – iškilniausias žemiškosios gamtos kūrinys.
Bet kad galėtų džiaugtis gamtos gėrybėmis, žmogus turi būti sveikas, stiprus ir protingas. (I. Pavlovas)

Be pavadinimo

Darbo laikas:
IV – 8.00–17.00 val.
V – 8.00–16.42 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Kontaktai:

El.p.: turizmo@sveikatosbiuras.lt

Programos:
SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMOJE
Ankstyvosios intervencijos programa

TAI TURI ŽINOTI KIEKVIENAS
Kas yra tuberkuliozė?
Sveikatos kodas
Sveikos mitybos taisyklės
Ką mokytojas turi žinoti apie epilepsiją, cukrinį diabetą?
Ar visas vanduo naudingas