Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Snieguolė Daukintienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikti informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoti nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • Skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarkyti medicininius dokumentus, kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Žmogus – iškilniausias žemiškosios gamtos kūrinys.
Bet kad galėtų džiaugtis gamtos gėrybėmis, žmogus turi būti sveikas, stiprus ir protingas. (I. Pavlovas)

Be pavadinimo

Darbo laikas:
IV – 8.00–16.18 val.
V – 8.00–16.18 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Kontaktai:

El.p.: turizmo@sveikatosbiuras.lt

Programos:
SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMOJE
Ankstyvosios intervencijos programa

AKTUALI INFORMACIJA
Vaiko medicininės pažymos peržiūros kodo sukūrimas

Daugiau informacijos galite rasti čia.