Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

sveikatos prieziura

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Snieguolė Daukintienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Darbo laikas:

II – 12.15-17.30 val.
IV – 8.00-17.17 val.
V – 14.20 – 17.00 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Kontaktai:

El.p.: turizmo@sveikatosbiuras.lt

INFORMACIJA

Sveikatos patikrinimų 2015-2016 m. duomenų analizė

TAI TURI ŽINOTI KIEKVIENAS

Dėl priemonių gripo susirgimams mažinti

Rankų higiena. Kodėl, kaip ir kada reikia plauti rankas?

Kas yra tuberkuliozė?

Susiję straipsniai