SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos valstybinis kodas: M43101502, M44101502
Kvalifikacijos pavadinimas: Svečių aptarnavimo darbuotojas
Kvalifikacijos lygis: IV
Programos apimtis kreditais: 90
Programos trukmė:1,5 metų (po 10 kl. – 2 m. 7 mėn.)
Reikalavimai turimam išsilavinimui, siekiant įgyti kvalifikaciją:
įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
įgytas vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis: Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti kitas maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendro naudojimo patalpas, prižiūrėti bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.

Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas (drabužių priėmimas skalbti, lyginti ir kt.) svečiams,

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.