Svečių aptarnavimo darbuotojas(-a)

Modulinė svečių aptarnavimo darbuotojo(-os) profesinio mokymo programa skirta:

  • parengti kvalifikuotą viešbučio darbuotoją viešbučiams, moteliams, svečių namams ir kitoms apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms (toliau –viešbutis), gebantį dirbti įvairiuose viešbučio padaliniuose;
  • sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems viešbučio svečių aptarnavimo darbuotojo(-os) veiklos procesams: viešbučio svečių sutikimui, aptarnavimui, išlydėjimui, informacijos suteikimui; bendros tvarkos viešbutyje priežiūrai; viešbučio patalpų valymui ir švaros priežiūrai; pusryčių paruošimui ir patiekimui, ugdymą.

 

Dirbdamas šiose veiklos srityse, svečių aptarnavimo darbuotojas gebės:

  • parengti darbo vietą,
  • taikyti darbo saugos, higienos normas bei reikalavimus,
  • laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų,
  • parinkti, apskaičiuoti reikalingas atitinkamam darbui atlikti priemones, žaliavas, produktus,
  • organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų darbą,
  • profesionaliai ir kultūringai aptarnauti viešbučio svečius,
  • suteikti jiems informaciją lietuvių ir užsienio kalbomis,
  • savo darbe laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taikyti dokumentų rengimo žinias.

 

Įgiję šią profesiją asmenys gali tobulinti kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose mokomuosiuose seminaruose. Siekiantieji aukštesnio išsilavinimo gali studijuoti aukštosiose mokyklose.

Susiję straipsniai