SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJAS

APIE PROFESIJĄ

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti kitas maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendro naudojimo patalpas, prižiūrėti bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.

PRIĖMIMAS

  • Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 1,5 metų, įgyjama svečių aptarnavimo darbuotojo specialybė.

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

  • Specialybės moduliai.

Baigus mokslus, kvalifikuoti speciaistai gali dirbti:

  • viešbučiuose;
  • svečių namuose;
  • kaimo turizmo sodybose bei kitose apgyvendinimo įstaigose;
  • arba tęsti mokslus universitete ar kolegijoje.

Programos valstybinis kodas: M43101502, M44101502
Kvalifikacijos pavadinimas: Svečių aptarnavimo darbuotojas
Kvalifikacijos lygis: IV
Programos trukmė:

  • Baigus 12 klasių – 1,5 metų.

Daugiau informacijos apie svečių aptarnavimo darbuotojo modulinę profesinę mokymo programą galite rasti čia

Priėmimo žingsniai LAMA BPO sistemoje čia