Administracija

Direktorius
Audrius Kurlavičius
Tel. (8 46) 34 54 93
direktorius@ktm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laima Dvarionienė
Mob. +370 679 88 483
El. p. laima.dvarioniene@gmail.com
Viešojo maitinimo skyriaus vedėja
Vilma Mockienė
Mob. +370 679 88 418
El. p. vilmamo70@gmail.com
Prekybos, darbo organizavimo ir turizmo skyriaus vedėja
Virginija Vaitiekienė
Mob. +370 679 88 438
El. p. virvait@gmail.com
Gimnazijos skyriaus vedėja
Irena Montvidienė
Tel. (8 46) 34 10 83
El. p. irena.montvidiene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams
Raimonda Graželiūnienė
Faks. (8 46) 34 15 11
Mob. +370 600 675 51
El. p. raimondagr@gmail.com