Respublikoje geriausia pripažinta Klaipėdos turizmo mokyklos komanda

  • 20151126_101112
  • 20151126_102024
  • 20151126_102250
  • 20151126_105104
  • 20151126_112251
  • 20151126_121348
  • 20151126_133910
  • 20151126_134655
  • 20151126_195913

Lapkričio 26 dieną mūsų mokyklos žemaičių komanda laimėjo pirmąją vietą projekto ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ respublikinėse varžytuvėse. Varžytuvėse dalyvavo geriausi visų Lietuvos regionų atstovai: Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyriaus komanda, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus komanda, Švenčionių profesinio rengimo centro komanda, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos komanda. Komandos varžėsi dviejuose konkursuose: komandos prisistatymo (tarmės ir tautosakos) bei kulinarijos paveldo konkursuose.

Mūsų mokyklos komanda paruošė pasirodymą apie žemaitiškų vestuvių dalį – piršlybas, o taip pat gamino tradicinius patiekalus: varškės sūrį, šiupinį su kiaulės uodega, girą, sviestą. Patiekalų pristatymą, pateikimą, skonį bei parengtą vaidinimą vertino kompetentinga komisija: Birutė Imbrasienė (VšĮ Kulinarijos paveldo fondo direktorė), Gražina Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė), Dr. Dalia Urbanavičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja), Nijolė Marcinkevičienė (Lietuvių liaudies kultūros centro Papročių ir apeigų poskyrio vadovė), Antanas Astraukas (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius).

Mūsų žemaičių komanda buvo pati šauniausia. Dėkojame komandos nariams,  mylintiems gimtąją žemaičių tarmę:  Monikai Poškutei (AK15 gr.), Linai Limontaitei (K15 gr.), Laimai Vasiliauskaitei (K15 gr.), Evai Srėbaliūtei (V15-1 gr.), Mariui Rimkui (PB14 gr.), Tomui Žemguliui (V14-2 gr.) už už drąsą, vaidybą, kūrybiškumą. Už bendradarbiavimą ir konsultavimą nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos etnokultūros centro specialistei Elenai Matulionienei ir visiems kitiems pagalbininkams, kurie prisidėjo prie šio laimėjimo.

Žemaičių komandą ruošusios mokytojos Lina Juškienė ir Vida Mališauskienė