Priėmimo tvarka

2019 metais priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programas vyks centralizuotai internetu per (LAMA BPO) sistemą.

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje vyks 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojantiesiems vyks 2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje vyks 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojantiesiems vyks 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

Daugiau informacijos ieškokite čia

Priėmimo žingsniai LAMA BPO informacinėje sistemoje čia

STOJANTIEJI PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • asmens dokumentą;
  • tėvų sutikimą (taikoma tik 14-17 metų stojantiesiems) tėvų sutikimo pavyzdys čia ;
  • 4 nuotraukas (3×4 cm) (stojantys į 9 klasę – 2 nuotraukas);
  • sveikatos pažymą (į 9 klasę – forma 027-1/a; po 10 klasių formas 027-1/a ir 086/a; po 12 klasių – formą 086/a).

Stojantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti: mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama 11,00 Eur, 20,00 Eur, arba 28,00 Eur stipendija.

Atvykusiems suteikiame bendrabutį. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje kaina yra 11,00 Eur (socialiai remtiniems – 5,50 Eur). Bendrabutyje yra nemokamas bevielis internetas.

Konsultavimas ir informavimas apie priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.: tel. (8 37) 320728 arba el. paštas info@lamabpo.lt bei atvykus į mokyklą adresu Taikos pr. 69, Klaipėda (Taikos ir Baltijos prospektų sankryžoje), tel. (8  46) 34 10 83, +370 679 76 977

 

 

PRIĖMIMAS Į 9 KLASĘ

Stojantieji į 9 klasę prašymą ir kitus žemiau nurodytus dokumentus teikia mokyklos direktoriui. Prašymą galima užpildyti mokykloje, arba atsivežti jau užpildytą. Prašymo pavyzdys čia.
Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius (mokykloje nėra logopedo, spec. pedagogo), motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama. Bendrabutis nesuteikiamas.

Mokykloje nėra programų asmenims, kurie dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokėsi pagal individualias (ankstesniais metais – adaptuotas) programas, todėl tokie asmenys nepriimami.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl tęstinio mokymosi su:

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Tilžės g. 46 a, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Vilniaus kooperacijos kolegija (Konstitucijos pr. 11, Vilnius) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Lietuvos verslo kolegija (Turgaus g. 21, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia).
Konkrečių sąlygų teirautis kolegijose.
Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.
Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, jeigu jų sveikata leidžia mokytis ir dirbti pasirinktos specialybės darbus.
PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS
BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS