Priėmimo tvarka

Norinčius mokytis 9 klasėje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., kviečiame atvykti į mokyklą ir užpildyti prašymą

2019 metais priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programas vyks centralizuotai internetu per (LAMA BPO) sistemą. Prašymų registravimas prasidės nuo 2019 m. birželio 1 d.
Iškilus klausimams kviečiame kreiptis/rašyti – Facebook paskyroje čia

Kviečiame mokytis pagal šias programas:

Baigusius 10 klasių:

 1. Konditerio modulinę profesinio mokymo programą
 2. Virėjo modulinę profesinio mokymo programą
 3. Finansinių paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą
 4. Poilsio paslaugų agento mokymo programą
 5. Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Baigusius vidurinio ugdymo programą (po 12 klasių):

 1. Konditerio modulinę profesinio mokymo programą
 2. Virėjo modulinę profesinio mokymo programą
 3. Finansinių paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą
 4. Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą
 5. Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programą
 6. Padavėjo ir barmeno modulinę profesinio mokymo programą

Konsultavimas ir informavimas apie priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.: tel. (8 37) 320728 arba el. paštas info@lamabpo.lt bei atvykus į mokyklą adresu Taikos pr. 69, Klaipėda (Taikos ir Baltijos prospektų sankryžoje), tel. (8  46) 34 10 83, +370 679 76 977

Stojantieji į 9 klasę prašymą ir kitus žemiau nurodytus dokumentus teikia mokyklos direktoriui. Prašymą galima užpildyti mokykloje, arba atsivežti jau užpildytą. Prašymo pavyzdys čia:

 STOJANTIEJI PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

 • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • asmens dokumentą;
 • tėvų sutikimą (taikoma tik 14-17 metų stojantiesiems) tėvų sutikimo pavyzdys čia ;
 • 4 nuotraukas (3×4 cm) (stojantys į 9 klasę – 2 nuotraukas);
 • sveikatos pažymą (į 9 klasę – forma 027-1/a; po 10 klasių formas 027-1/a ir 086/a; po 12 klasių – formą 086/a).

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Stojantiems į 9 klasę: stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius (mokykloje nėra logopedo, spec. pedagogo), motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama. Bendrabutis nesuteikiamas.

Stojantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti: mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama 11,00 Eur, 20,00 Eur, arba 28,00 Eur stipendija.

Atvykusiems suteikiame bendrabutį. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje kaina yra 11,00 Eur (socialiai remtiniems – 5,50 Eur. Bendrabutyje yra nemokamas bevielis internetas.

Mokykloje nėra programų asmenims, kurie dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokėsi pagal individualias (ankstesniais metais – adaptuotas) programas, todėl tokie asmenys nepriimami.

Mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl tęstinio mokymosi su:

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Tilžės g. 46 a, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Vilniaus kooperacijos kolegija (Konstitucijos pr. 11, Vilnius) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Lietuvos verslo kolegija (Turgaus g. 21, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia).
Konkrečių sąlygų teirautis kolegijose.
Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.
Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, jeigu jų sveikata leidžia mokytis ir dirbti pasirinktos specialybės darbus.
PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS
2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI
BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS