Priėmimo tvarka

2018 metais priėmimas į mokyklą vyks centralizuotai internetu per (LAMA BPO) sistemą. Prašymų registravimas prasidės nuo 2018 m. birželio 1 d.

Kviečiame mokytis pagal šias programas:

Baigusius 10 klasių:

 1. Konditerio modulinę profesinio mokymo programą
 2. Virėjo modulinę profesinio mokymo programą
 3. Padavėjo modulinę profesinio mokymo programą
 4. Finansinių paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą
 5. Kaimo turizmo organizatoriaus modulinę profesinio mokymo programą
 6. Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programą
 7. Poilsio paslaugų agento mokymo programą

Baigusius vidurinio ugdymo programą (po 12 klasių):

 1. Konditerio modulinę profesinio mokymo programą
 2. Virėjo modulinę profesinio mokymo programą
 3. Finansinių paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą
 4. Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą
 5. Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programą
 6. Elektroninės prekybos agento mokymo programą

Konsultavimas ir informavimas apie priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.: tel. (8 37) 320728 arba el. paštas info@lamabpo.lt bei atvykus į mokyklą adresu Taikos pr. 69, Klaipėda (Taikos ir Baltijos prospektų sankryžoje), tel. (8  46) 34 10 83.

Pagrindinis priėmimas baigusiems 10 klasių:

Prašymų registravimas nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. liepos 2 d.

Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2018 m. liepos 9 d. iki 2018 m. liepos 12 d.

 

Pagrindinis priėmimas baigusiems vidurinio ugdymo programą ( po 12 kl.)

Prašymų registravimas nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. liepos 30 d.

Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d.

 

Stojantieji į 9 klasę prašymą ir kitus žemiau nurodytus dokumentus teikia mokyklos direktoriui. Prašymą galima užpildyti mokykloje, arba atsivežti jau užpildytą. Prašymo pavyzdys čia:

 STOJANTIEJI PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

 • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • asmens dokumentą;
 • tėvų sutikimą (taikoma tik 14-17 metų stojantiesiems) tėvų sutikimo pavyzdys čia ;
 • 4 nuotraukas (3×4 cm) (stojantys į 9 klasę – 2 nuotraukas);
 • sveikatos pažymą (į 9 klasę – forma 027-1/a; po 10 klasių formas 027-1/a ir 086/a; po 12 klasių – formą 086/a).

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Stojantiems į 9 klasę: stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius (mokykloje nėra logopedo, spec. pedagogo), motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama. Bendrabutis nesuteikiamas.

Stojantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti:mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama 11,00 Eur, 20,00 Eur, arba 28,00 Eur stipendija.

Atvykusiems suteikiame bendrabutį. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje kaina yra 11,00 Eur (socialiai remtiniems – 5,50 Eur. Bendrabutyje yra nemokamas bevielis internetas.

Mokykloje nėra programų asmenims, kurie dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokėsi pagal individualias (ankstesniais metais – adaptuotas) programas, todėl tokie asmenys nepriimami.

Mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl tęstinio mokymosi su:

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Tilžės g. 46 a, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Vilniaus kooperacijos kolegija (Konstitucijos pr. 11, Vilnius) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Lietuvos verslo kolegija (Turgaus g. 21, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia).
Konkrečių sąlygų teirautis kolegijose.

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 aktualios redakcijos patvirtintus bendruosius kriterijus.
Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.
Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, jeigu jų sveikata leidžia mokytis ir dirbti pasirinktos specialybės darbus.
Smulkesnė informacija pateikiama LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu http://www.smm.lt/web/lt/ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1873 patvirtintas „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašas“).