Prasidėjo registracija į 9 klasę

Prasidėjo mokinių, norinčių mokytis Klaipėdos turizmo mokykloje 9 klasėje, registracija. Kviečiame registruotis mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 16.00 val. kiekvieną darbo dieną.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas (pildomas mokyklos raštinėje);
  • Pirmojo pusmečio (arba 1-ojo trimestro) rezultatų suvestinė, patvirtinta mokyklos antspaudu ir vadovo parašu;
  • Asmens dokumentas;
  • Tėvų sutikimas (pavyzdys čia)
  • 2 nuotraukos (3×4 cm);
  • Sveikatos pažyma (forma 027-1/a).

Stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius (mokykloje nėra logopedo, spec. pedagogo), motyvaciją.