Pranešimas apie biudžetinės įstaigos Klaipėdos turizmo mokykla pertvarkymą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1025 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos turizmo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad biudžetinė įstaiga Klaipėdos turizmo mokykla (juridinio asmens kodas 190974577, adresas Taikos pr. 69, 94112 Klaipėda, tel. (8 46) 341 083, el. p. mokykla@ktm.lt) įregistruota juridinių asmenų registre, nuo 2019 m. sausio 1 d. pertvarkoma į viešąją įstaigą Klaipėdos turizmo mokykla.

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – A. Volano g. 2, Vilnius.

Su viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo mokykla įstatais galima susipažinti internetinėje svetainėje www.ktm.lt
Nuoroda: Klaipėdos turizmo mokyklos įstatai

Pertvarkomos Klaipėdos turizmo mokyklos 2018 m. tarpinė finansinė atskaitomybė, praėjusių trejų finansinių metų tarpinė finansinė atskaitomybė, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainėje www.ktm.lt
Nuoroda: Biudžeto suvestinė
Nuoroda: Finansinės ataskaitos

Mokyklos administracija
Įsakymas dėl pertvarkos