Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: T32101305
Kvalifikacijos pavadinimas: padavėjas, barmenas
Kvalifikacijos lygis: III
Programos apimtis kreditais: 50
Programos trukmė: 900 val.
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas

 

Programos valstybinis kodas: T43101303
Kvalifikacijos pavadinimas: padavėjas, barmenas
Kvalifikacijos lygis: IV
Programos apimtis kreditais: 70
Programos trukmė: 1260 val.
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Mokymo programos tikslas* – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius, gaminti gėrimus, kokteilius, šaltuosius ir karštuosius užkandžius bei juos patiekti.

Asmuo, įgijęs padavėjo, barmeno kvalifikaciją, galės dirbti barmenais ir / ar padavėjais įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Asmuo, baigęs programą gebės:

 • Serviruoti stalus.
 • Patiekti patiekalus ir gėrimus.
 • Aptarnauti pobūvių svečius ir konferencijų dalyvius, baro lankytojus, viešbučio svečius.
 • Paruošti barą svečiams aptarnauti.
 • Sudaryti baro asortimentą.
 • Išpilstyti ir patiekti alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus.
 • Gaminti ir patiekti maišytus gėrimus ir kokteilius.
 • Gaminti ir patiekti karštuosius gėrimus.
 • Parinkti kavą kavos gėrimams gaminti.
 • Gaminti ir patiekti nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius.
 • Vykdyti baro darbo ir materialinių vertybių apskaitą.
 • Naudoti pardavimų apskaitos programą.
 • Vykdyti pardavimų apskaitą.
 • Parinkti maisto produktus ir žaliavas patiekalams ir gėrimams gaminti.
 • Derinti gėrimus su patiekalais ir patiekti juos svečiams.
 • Sudaryti gėrimų kortą.

*Mokymosi tikslas ir pateikti gebėjimai atitinka IV lygio standartą

Užsiregistruoti į kursus galite paskambinę telefonu 8 67976977 arba el.paštu mokykla@ktm.lt 

Registruotis galite ir internetu:
https://goo.gl/forms/0kGedy0iMDvRWPdu1