Konsultacijos

DALYKAS MOKYTOJAS LAIKAS VIETA
Matematika K. Bobrik- Paulauskienė Pirmadienis – 7, 8 pamoka 31 kab.
Matematika R. Alytienė Trečiadienis – 7, 8 pamoka 46 kab.
Matematika J. Vitkienė Pirmadienis – 7 pamoka 46 kab.
Anglų kalba D. Baltmiškienė  Antradienis – 8 pamoka 26 kab.
Anglų kalba A. Mikelaitienė  Antradienis – 8 pamoka 25 kab.
Anglų kalba T. Polikarpova Ketvirtadienis – 7 pamoka 24 kab.
Anglų kalba A. Šideikienė Antradienis – 8 pamoka 203 kab.
Istorija I. Montvidienė Pirmadienis – 7 pamoka 44 kab.
Istorija E. Liaučienė Ketvirtadienis – 8 pamoka 44 kab.
Geografija L. Jonaitienė Ketvirtadienis – 8 pamoka 42 kab.
Biologija V. Vaičiulis Trečiadienis – 8 pamokos 41 kab.
Lietuvių kalba L. Daujotė Antradienis – 7 pamoka 21 kab.
Lietuvių kalba L. Juškienė Pirmadienis – 7,  8 pamoka 202 kab.
Lietuvių kalba R. Skudžinskienė Ketvirtadienis – 8 pamoka 23 kab.
Chemija I. Martišienė Penktadienis  – 8 pamoka 43 kab.
Fizika D. Kniūkštienė Pirmadienis – 7 pamoka 43 kab.
Rusų kalba V. Garičkina Trečiadienis – 8 pamoka 35 kab.