Būreliai

Žmogui neužtenka turėti profesinių žinių ir apsiriboti siaura veiklos sfera. Mokykla sudaro sąlygas lavinti mokinių meninius gebėjimus. Mokykloje yra 8 neformaliojo ugdymo būreliai:

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas Vadovas Laikas Vieta
1. Vokalinis, instrumentinis būrelis A. Daukantas Pirmadienis 8-10 pamoka

Ketvirtadienis 8 – 9 pamoka

Aktų salė
 

2.

 

Dizaino būrelis V. Busilienė Lyginė savaitė: Pirmadienis 8-9 pamoka

Nelyginė savaitė:

Ketvirtadienis 8-9

pamoka

35

kabinetas

3. Konditerijos būrelis R. Visockienė Nelyginė savaitė:

Trečiadienis 8-9 pamoka

Konditerijos cechas
4. Kulinarinio paveldo būrelis V. Mališauskienė Antradienis 8-9 pamoka 122

kabinetas

5. Krepšinio būrelis D. Joskaudas Pirmadienis 8-9 pamoka Sporto salė
6. Tinklinio būrelis V. Reliūgė Ketvirtadienis 8- 9

pamoka

Sporto salė
7. Turizmo būrelis M. Blagnis Trečiadienis 8-9 pamoka 204 kabinetas

 

Būrelių mokytojai kartu su mokiniais yra aktyvūs pagalbininkai organizuojant tradicines šventes ir mokyklos renginius. Nuolatos dalyvauja respublikiniuose konkursuose.