Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojų vizitas

  • 20170217_114056
  • 20170217_114629
  • 20170217_120119

Vasario 17 d. mokykloje lankėsi Kėdainių  profesinio rengimo centro mokytojai.

Mūsų mokyklą pristatė, apie jos veiklą papasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dvarionienė.

Apie praktinio mokymo organizavimą, sektorinio centro teikiamas galimybes ir reikalingas sąlygos jų įgyvendinimui kalbėjo vyr.profesijos mokytoja Inga Poškutė. Svečiai domėjosi modulinių profesinio mokymo programų išbandymu bei įgyvendinimu. Mūsų mokyklos patirtimi šioje srityje pasidalijo vyr.profesijos mokytoja Vilma Einikienė.

Džiaugiamės kitų Lietuvos profesinių mokyklų mokytojų vizitais, kur užmezgame bendradarbiavimo ryšius, dalijamės gerąja patirtimi, aptariame visiems rūpimas problemas.