Kaimo turizmo organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: M43101501, M44101501
Suteikiama kvalifikacija: kaimo turizmo organizatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Programos trukmė:1,5 metų (po 10 kl. – 2 m. 7 mėn.)
Būtinas minimalus išsilavinimas:
įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
įgytas vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis: parengti  kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus kaimo turizmo organizatorių, gebantį dirbti kaimo turizmo sodybose, įkurti ir organizuoti smulkų kaimo turizmo verslą, teikti apgyvendinimo, maitinimo bei  rekreacinės veiklos paslaugas. Kaimo  turizmo  organizatorius paruošia  sodybą  pagal  kaimo  turizmo  paslaugos  teikimo reikalavimus;  paruošia  kambarius  svečiams  apgyvendinti  pagal sveikatos  saugos  reikalavimus; parenka žaliavas ir medžiagas patiekalams gaminti, paruošia ir patiekia patiekalus pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; numato poilsiautojo rekreacinę programą, jai reikalingą įrangą ir išteklius, rengia turistinius maršrutus po regioną, bendrauja su svečiais pagal svetingumo standartus ir geba suteikti pirmąją pagalbą.

Būsimo darbo specifika: įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse), taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Kaimo turizmo organizatoriaus darbui būdingas intensyvus ir betarpiškas bendravimas su kaimo turizmo paslaugų vartotojais ir dėl to padidėjusi įvairių konfliktinių situacijų rizika; gana intensyvi emocijų raiška, kuri reikalauja gerai išlavintų gebėjimų valdyti emocijas ir jų reiškimąsi. Veiklų vykdymas yra grindžiamas svetingumo vertybėmis, reikalaujančiomis ypatingo, itin pagarbaus požiūrio į svečius, dėmesingumo ir aktyvaus suinteresuotumo jų poreikiais. Dalis veiklų pasižymi darbo organizavimu pamainomis, darbu įvairiu paros metu. Darbuotojai turi gebėti tenkinti sparčiai besikeičiančius lankytojų  poreikius.