Jau prasidėjo priėmimas į 9 klasę 2023-2024 m.m.

  • priemimas svetaine 2

Kviečiame mokytis 9 klasėje.

Kodėl verta rinktis Klaipėdos turizmo mokyklą?

  • Bendrojo ugdymo dalykai mokomi ne vien akademiškai, o siejant mokinio gyvenimišką patirtį bei įgūdžius.
  • Didelis dėmesys kreipiamas į bendravimo, savęs pažinimo ugdymą, gebėjimo mokytis stiprinimą. Orientuojamasi į kūrybiškumo, verslumo ugdymą, nes tai – vienos   būtiniausių ateities kompetencijų.

Mokykla siūlo:

  • Jaukias ir saugias mokymosi erdves. 
  • Psichologiškai saugią ir mokiniui draugišką atmosferą. Čia atsakingai vykdoma patyčių prevencija, rūpinamasi mokinių saugumu. Teikiama psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo pagalba.
  • Popamokinę veiklą – dainavimo, šokio, sporto ir kitus būrelius.
  • Nebrangų, bet kokybišką maistą. 
  • Galimybę gauti stipendiją.

REGISTRACIJA

Užpildykite registracijos formą ir su jumis bus susisiekta: https://forms.gle/S45Ef6kEzDJbBLVN6

SVARBU

  • Besimokantiems 9-10 klasėse bendrabutis nesuteikiamas.
  • Dėl papildomos informacijos kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Laimą Dvarionienę šiais kontaktais: +370 618 16 308, laima.dvarioniene@ktm.lt