Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: T43041201
Kvalifikacijos pavadinimas: finansinių paslaugų teikėjas
Kvalifikacijos lygis: IV
Programos apimtis kreditais: 50
Programos trukmė: 900 val.
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.

Asmuo, įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės dirbti:

 • finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose,
 • draudimo įstaigose,
 • kredito unijose,
 • verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose,
 • valstybinėse mokesčių inspekcijose,
 • biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas, tiesiogiai bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas, atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu, dirba kompiuterinėmis programomis, geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją, taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba, išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.

Asmuo, baigęs programą gebės:

 • Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas.
 • Atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais.
 • Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu.
 • Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas.
 • Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles.
 • Teikti elektronines paslaugas.
 • Konsultuoti taupymo klausimais.
 • Teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus.
 • Teikti konsultacijas apie draudimo produktus.
 • Konsultuoti investavimo klausimais.
 • Tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus.

Užsiregistruoti į kursus galite paskambinę telefonu 8 67976977 arba el.paštu mokykla@ktm.lt 

Registruotis galite ir internetu:
https://goo.gl/forms/0kGedy0iMDvRWPdu1