Erasmus+ projektas „Darbuotojų įgūdžių tobulinimas“

  • DE-1
  • DE-2
  • DE-3
  • DE-4
  • IT-1
  • It-2
  • IT-3

I srautas -Italija

2016 m. lapkričio 9-18 dienomis Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojos Vilhelmina Busilienė ir Rima Buivydienė kartu su Daugų technologijos ir verslo mokyklos bei Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos atstovais dalyvavo mobilumo veikloje Italijoje, Martina Franca mieste. Tai buvo darbo stebėjimo vizitas pagal Daugų technologijos ir verslo mokyklos koordinuojamą „Erasmus+“ programos projektą „Darbuotojų įgūdžių tobulinimas“, Nr.2016-1-LT01-KA102-022933.

Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą), kompetencijas plėtojant daugialypę kultūrą, gerbiant mokinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etinį tapatumą bei vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais). Projekto dalyviai lankėsi Amaldi-di-Massafra (Ta) ir C. Mondelli – di Massafra (Ta) automechanikos mokyklose, Elsa Morante-di Crispiano , „Liceo Statale“-Tito Livio-di Martina Franca mokyklose, kur domėjosi, kaip taikomi ugdymo metodai dirbant su kitokios tautybės, rasės, tikėjimo mokiniais, kaip integruojami į profesinį mokymą mokiniai iš kitokios kultūrinės aplinkos. Mokytojai susipažino su Italijos kultūra, istorija, tradicijomis ir papročiais, patobulino bendrąsias bendravimo ir bendradarbiavimo, užsienio kalbų vartojimo kompetencijas.

II srautas-Vokietija

2016 m. gruodžio 4-12 dienomis mūsų mokyklos profesijos mokytojos Alma Selenienė ir Angelija Šapalienė bei dalyviai iš Daugų technologijos ir verslo, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklų vyko mobilumo vizito į Leipcigą (Vokietija).

Vizito metu mokytojos lankėsi Saksonijos žemės Leipcigo miesto švietimo agentūroje, susipažino su dualine profesinio mokymo sistema bei migrantų integracija į profesinio mokymo sistemą. Profesinio rengimo centro apgyvendinimo ir įdarbinimo agentūroje susipažinta su migrantams teikiama visokeriopa pagalba nuo apgyvendinimo, profesinio mokymo iki įdarbinimo, visos pagalbos proceso organizavimu migrantams. Susanna-Eger_Schule profesinėje mokykloje buvo dalijamasi gerąja patirtimi rengiant moksleivius pagal įvairias profesinio rengimo programas, patirtimi darbuotojų rengimo ir įdarbinimo klausimais.

Stažuotės dalyvės įgijo patirties, kuri padės ateityje gerinti mokymo proceso kokybę, taip pat mokytojos patobulino kompetencijas plėtojant daugialypę kultūrą, kai gerbiamas mokinių kultūrinis,  kalbinis ir etinis tapatumas, vertinamas namų aplinkos vaidmuo ir šeimos vertybių skirtumai.

III srautas-Ispanija

2017 m. balandžio 3-12 dienomis mokyklos profesijos mokytojos Alma Beleckytė ir Inga Poškutė vyko darbo stebėjimo vizito į Valenciją (Ispanija). Mokytojos lankėsi  šiose profesinėse mokyklose ir profesinio mokymo centruose: „XABEC Centro de Formacion Profesional“, „The Secondary Education Institute el Grao“, „Professional school Xavie“.                    Mokyklose pedagogai diskutavo apie Ispanijos švietimo sistemą, dalinosi gerąja patirtimi.  Kaip ir Lietuvoje, Ispanijoje sudėtingos socialinės, ekonominės priežastys daro įtaką mokinių elgesiui, vertybinėms nuostatoms, mąstymui, mokiniai dažnai yra mažiau motyvuoti mokytis, nepasitiki savimi ir aplinka, sunkiau integruojasi į darbo rinką. Todėl ugdymo procesas yra organizuojamas atsižvelgiant į kultūrinius ir socialinius skirtumus. Mokyklose dalyviai buvo supažindinti su mokymo metodais, bendra šiose mokyklos darbo tvarka. Mokytojai diskutavo apie darbo specifiką mokant mokinius profesijos. Visose Ispanijos profesinėse mokyklose didelis dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių mokiniams, jų kiekvienoje klasėje yra po keletą, jiems teikiama efektyvi pagalba, padedama integruotis į visuomenę. Priimanti organizacija buvo parengusi turiningą ir įdomią darbinę veiklą bei suplanavusi įvairią kultūrinę programą, kuri supažindino su šalies kultūra.