Erasmus+ programos projektas „Pameistrystė ir įgūdžių tobulinimas darbo vietoje” (2018-2019 m.)

  • World Human Rights Day 2
  • IMG-1353
  • 03
  • 01
  • logotipai

Klaipėdos turizmo mokyklos įvykdytas programos Erasmus+ „Pameistrystė ir įgūdžių tobulinimas darbo vietoje” projektas truko metus. Per šį laikotarpį buvo pasiekti ir išpildyti užsibrėžti tikslai, kurių pagrindas rėmėsi mokyklos tarptautiškumo strategija. Projekto metu buvo inicijuotas ir išpildytas tarptautinis bendradarbiavimas įgyvendinant tarptautinį projektą; įvykdyti sklandūs mobilumo vizitai, kurių metu mokyklos mokiniai, mokytojai bei administracijos darbuotojai įgijo naujų profesinių žinių bei profesinio meistriškumo įgūdžių užsienio įmonėse ar profesinėse mokyklose, atliekant praktiką, darbo stebėjimą ar dalyvaujant tarptautiniuose konkursuose; sustiprintas ir įtvirtintas tarptautinis bendradarbiavimas su verslo bei švietimo organizacijomis užsienyje (Danijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje, Pietų Europ os šalyse); sustiprintas mokyklos bendruomenės narių anglų kalbos žinių lygis.
Projektas buvo vykdytas aukštos kokybės užtikrinimo, tarptautiškumo ir tarptautinio bendradarbiavimo tarp švietimo bei verslo organizacijų, tarpkultūriniame kontekste. Į mobilumo vizitus buvo išsiųsti 46 mokiniai, iš kurių 44 dalyvavo trumpalaikio, o 2 ilgalaikio mobilumo vizituose. Į darbo stebėjimo vizitus vyko 26 mokyklos mokytojai ar administracijos darbuotojai, taip pat Klaipėdos turizmo mokykla turėjo vieną atvykstamąjį dėstymo vizitą iš Italijos. Mobilumo vizitai vyko Danijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Portugalijoje bei Italijoje. Dalyvavimas projekte kiekvienam jame dalyvavusiam mokyklos bendruomenės nariui suteikė galimybę tobulinti tiek profesines, tiek asmenines kompetencijas. Kiekvienas dalyvis ir jo įgyta patirtis darė tiesioginę įtaką mokyklai – išmokti nauji teoriniai bei praktiniai metodai bus bandomi pritaikyti artimiausioje ateityje. Tai instinktyviai lėmė kokybės organizacijoje kėlimą. Tarptautinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas lėmė tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo įtvirtinimą. Projekto kokybės poveikis matuojamas dalyvių bei priimančiųjų organizacijų (partnerių) atsiliepimais bei dar tvirtesniais tarpusavio ryšiais, mokinių ir darbuotojų motyvacijos šuoliu ir našesniais darbo rezultatais. Projekto rezultatai pasižymi naujomis dalyvių kompetencijomis. Mokiniai įgijo naujas ir patobulintos turimas mokėjimo mokytis kompetencijas: mokymosi svarbos suvokimas, gebėjimas išsikelti ir įgyvendinti asmeninius mokymosi tikslus, savarankiškumo bei atsakomybės suvokimas. Tai pat pagerintos socialinės kompetencijos: prisitaikymas bei adaptacija prie skirtingų kultūrų, bendradarbiavimo ir darbo komandoje įgūdžiai, paslaugumas ir sąmoningumas. Pagerintos teorinės bei praktinės žinios profesinėje srityje. Mokytojai bei administracijos darbuotojai pagilino įžvalgas bei patobulinto kompetencijos profesinėje, dalykinėje bei metodinėje srityse – pasisemta mokėjimo mokytis bei mokyti metodikos. Padidintas tarpkultūrinis sąmoningumas bei komunikavimo lygmuo užsienio kalba, tarptautinio bendradarbiavimo svarbos suvokimas. Dalyvavimas projekte mokyklai suteikė galimybę veikti ir globalesniu mastu – didinti Lietuvos žinomumą, mainytis gerąja patirtimi: švietimo metodais ar tendencijomis su užsienio šalimis.