Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: T21101301
Kvalifikacijos pavadinimas: duonos ir pyrago gaminių kepėjas
Kvalifikacijos lygis: II
Programos apimtis kreditais: 35
Programos trukmė: 630 val.
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas

 

Programos valstybinis kodas: T32101301
Kvalifikacijos pavadinimas: duonos ir pyrago gaminių kepėjas
Kvalifikacijos lygis: III
Programos apimtis kreditais: 50
Programos trukmė: 900 val.
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas

Mokymo programos tikslas* – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas duonos, pyrago ir kreminių gaminių gaminimui, gaminti duonos, pyrago ir kreminius gaminius ir juos patiekti.

Asmuo, įgijęs duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais.

Asmuo, baigęs programą  gebės:

  • Parinkti ir paruošti žaliavas duonos ir pyrago gaminių gaminimui.
  • Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas.
  • Gaminti kvietinės duonos gaminius.
  • Gaminti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius.
  • Gaminti mielinės tešlos gaminius.
  • Gaminti paprastuosius pyrago gaminius.
  • Gaminti pagerintuosius pyrago gaminius.
  • Gaminti kremus.
  • Formuoti kreminius gaminius.
  • Apipavidalinti kreminius gaminius.

*Mokymosi tikslas ir pateikti gebėjimai atitinka III  lygio standartą.

Užsiregistruoti į kursus galite paskambinę telefonu 8 67976977 arba el.paštu mokykla@ktm.lt 

Registruotis galite ir internetu:
https://goo.gl/forms/0kGedy0iMDvRWPdu1