Diplomų įteikimo ir abiturientų palydėjimo į egzaminų sesiją šventė

  • 8
  • 11.2
  • 30-2
  • 31
  • 32
  • 34
  • 2
  • 7
Diplomų įteikimas mokykloje visada vyksta su dvejopomis nuotaikomis. Iš vienos pusės tai šventė, kad mūsų mokiniai įgijo trokštamą profesiją, išeina patobulėję patys ir paskatinę tai padaryti mus. Iš kitos pusės – šiek tiek liūdna, kad mokyklą palieka šaunūs mokiniai ir jų tolimesnius pasiekimus stebėsime jau per atstumą.
Gegužės 25 d. vykusi šventė buvo neįprasta. Tai pirmas kartas, kai mokyklos baigimo diplomai virtualūs, o renginio metu sėkmės linkėjome ir dvyliktokams, kuriems prasidės intensyvus brandos egzaminų laikotarpis.
Pozityvios nuotaikos ėmė viršų, nes mokiniai dovanojo gražiausias dainas, iš kurių viena buvo kurta išskirtinai šiai progai, bei energingus šokius. Džiugino ir įteiktų padėkų už pasiekimus ir aktyvumą gausa.
Sklandaus skrydžio linkime A22V2, B22V, K22T, V21V grupių mokiniams, o abiturientams – koncentracijos atskleidžiant per 12 metų įgytas žinias.