Dešimtokų atsisveikinimo šventė

Šiandien, birželio 20 dieną, Klaipėdos turizmo mokykloje vyko 10 klasių mokinių atsisveikinimo šventė. Iš viso 10 klasių baigė 46 mokiniai.

Šventėje dalyvavo mokyklos direktorius Audrius Kurlavičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dvarionienė, Gimnazijos skyriaus vedėja Irena Montvidienė, klasių auklėtojos Lina Juškienė bei Taisija Polikarpova.

Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė
Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė Dešimtokų atsisveikinimo šventė

Auklėtoja Lina Juškienė pasveikino visus mokinius su švente, išdalino savo auklėtiniams dar devintoje klasėje, kai šie tik pradėjo mokytis, jų pačių rašytus laiškus, kuriuose mokiniai buvo įrašę savo svajones, norus ir palinkėjimus sau bei mokytojams.

Mokiniams ekrane buvo rodomos pastarųjų dviejų metų nuotraukos, kuriose užfiksuoti prisiminimai iš mokyklinio gyvenimo, ekskursijų, turistinių žygių bei įvairių švenčių. Visiems buvo linksma ir malonu prisiminti šias akimirkas.

Auklėtojos Lina ir Taisa palinkėjo visiems mokiniams pailsėti ir grįžti į naują pradžią.

Mokyklos direktorius pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė auklėtojų pasidalintais prisiminimais, mokinių pasiekimais, linksmai prisiminė vaikų geresnes ir ne tokias geras išdaigas. Direktorius mokiniams palinkėjo, kad gyventų tuo, ką turi, kad nepamirštų esantys žmonėmis bei nuostabaus gyvenimo ateityje.

Direktorius Audrius Kurlavičius su pavaduotoja ugdymui Laima Dvarionienė mokiniams įteikė padėkos raštus už geriausius bei puikius mokymosi rezultatus, už pagalbą klasės auklėtojoms, už gerą mokyklos lankymą bei aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje.

Gimnazijos skyriaus vedėja Irena Montvidienė mokiniams palinkėjo sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų, gražios vasaros ir sėkmės.