Debatai etikos pamokoje

 • 2017-03-27 08.44.55
 • 2017-03-27 08.50.26
 • 2017-03-27 12.34.23
 • 20170320_133526
 • 20170320_133533
 • 20170320_133905
 • 20170320_133913
 • 20170320_133918
 • 20170320_134107
 • 20170320_135918
 • 20170320_135936
 • 20170320_135946
 • 20170320_141134
 • 20170320_141144
 • 20170320_141158
 • 20170320_141215
 • 20170320_141233
 • 20170320_141240

Kovo 20 dieną F 16 grupės mokiniai turėjo netradicinę etikos pamoką. Jos metu vyko temos: „Šeimos transformacijos: požymiai ir veiksniai“ pristatymas ir debatai. Mokiniai, vadovaudamiesi mokslinės literatūros medžiaga ir susipažinę su įvairiomis sąvokomis, pristatė pranešimus ir diskutavo debatų klausimu: “Ar šeimos pagrindas – santuoka ar gyvenimas kartu nesusituokus (kohabitacija)?”.

Nagrinėjama tema pasirinkta neatsitiktinai. Per paskutinius dešimtmečius Europos šalys susidūrė su svarbiais pokyčiais šeimos sektoriuje: mažėjančiomis santuokomis, didėjančiu skyrybų, vienišų motinų bei ne santuokoje gimusių kūdikių ir daugėjančių porų, kurios gyvena neregistruotose sąjungose (kohabitacijoje) skaičiumi. Lietuvoje šie reiškiniai ėmė formuotis nuo 1990 metų ir buvo sąlygojami politinių, ekonominių ir sociokultūrinių veiksnių. Tokių pokyčių fone išryškėjo tradicinės šeimos sampratos kaita ir naujų – modernių šeimos formų atsiradimas ir plitimas. Labiausiai neraminančiu dalyku tapo visuomenės požiūrio į pasikeitusias šeimos vertybes ir idealus liberalėjimas ir toleravimas.

Debatų metu mokiniai priėjo bendros išvados, kad šiais laikais požiūris į šeimą labai pakito, tačiau nepritarė pozicijai, kad nesantuokoje gyvenantis vyras ir moteris gali būti vadinama šeima ir kad toks “šeimos” modelis turėtų būti traktuojamas kaip norma.  Absoliučios daugumos vertinimu išryškėjo tradicinės šeimos palaikymo nuostata, kad santuoka yra šeimos kūrimo pagrindas ir tik santuokoje gyvenantys vyras, moteris ir jų vaikai gali būti vadinami tikra šeima. Debatų metu buvo išskirtas ir kitas svarbus elementas, padedantis suprastis, kas turi įtakos formuojant jaunimo požiūrį į šeimos vertybes. Pasak debatų dalyvių, didžiausią įtaką jų požiūriui į šeimą ir santuoką formuotis turi tėvai ir kad jie yra svarbiausi vertybinių nuostatų perdavėjai.

Debatai, kaip mokymo/si metodas, pasiteisino ir buvo naudingas mokiniams, turėjusiems susidoroti su debatams keliamais reikalavimais: gebėjimu viešai pademonstruoti kalbėjimo įgūdžius, tinkamą pasirengimą pozicijai išreikšti ir apginti, kalbėti logiškai ir argumentuotai, mąstyti kritiškai ir gerbti priešingą nuomonę. Debatų pabaigoje visiems dalyviams buvo įteiktos padėkos.

Parengė etikos mokytoja Jolanta Pociūtė